ARBESTA 300 mg 28 film tablet Gebelik

Aris Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Arbesta gebelik kategorisi D'dir. Arbesta hamilelik kategorisi, Arbesta gebelik kategorisi, Arbesta emzirme, Arbesta anne sütüne geçer mi, Arbesta laktasyon, Arbesta hamilelerde kullanımı, Arbesta ve bebek, Arbesta kullanımı bilgilerini içerir.

Gebelik ve laktasyon

Gebelik kategorisi: D

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

İrbesartanın gebelik ve/veya fetus/yeni doğan üzerinde zararlı farmakolojik etkileri bulunmaktadır. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar ARBESTA’yı kullanırken etkin bir doğum kontrol yöntemi uygulamalıdır.

Gebelik dönemi

ARBESTA gebelikte kontrendikedir. Planlanan gebeliklerde önceden uygun alternatif bir tedaviye geçilmelidir.

Gebeliğin 2. ve 3. trimesterlerinde renin-anjiyotensin sistemine direk etki eden maddeler fötal ve neonatal böbrek yetersizliğine, fötal kafatası hipoplazisine ve hatta fötal ölümlere sebep olabilir.

Uzun dönemli tedavi sırasında gebelik tanısı konulur ise İrbesartan en kısa sürede kesilmeli, kafatası ve böbrek fonksiyonları ekografı ile kontrol edilmelidir.

Laktasyon dönemi

ARBESTA laktasyon döneminde kontrendikedir (Bkz. Bölüm 4.3). İrbesartanın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. İrbesartan emziren sıçanlarda süte geçer.

Üreme yeteneği /Fertilite