EMFER 100mg/5ml ENJEKSİYON ve infüzyon için konsantre çözelti içeren ampül Uyarılar

Biem Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Emfer uyarılar, Emfer zararları, Emfer önlemler, Emfer riskler, Emfer yan etkisi, Emfer alerji, Emfer alkol, Emfer hamileler, Emfer emzirme, Emfer araç kullanımı, Emfer fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uyarılar

Parenteral olarak EMFER uygulanan hastalarda nadiren de olsa anafılaktik şok, bilinç l^aybı, kollaps, hipotansiyon, dispne, konvülsiyon ile karakterize, ölümcül olabilen aşın duyarlık reaksiyonlan

gelişebilmektedir. Bu tip reaksiyonlar demir karbonhidrat kompleksi içeren pek kullanılması sırasında gözlenmektedir. Bu nedenle i.v. yoldan EMFER uygulaması s önlem olarak kardiyopulmoner resusitasyon için gerekli donanımlar hazır edilmelidir EMFER ile yapılan klinik çalışmalarda ölümcül aşın duyarlık reaksiyonlan bildiji EMFER ve tüm i.v. demir preparatlannın uygulanması sırasında, ilgili hekimlerin d önerilir.

<J°k

preparatın Irasında da bir Her ne kadar ilmemişse de ikkatli olması

Vücuttan demir atılımı sınırlı olduğundan ve dokulardaki demir fazlalığı tehlikeli olabileceğinden, EMFER uygulanan hastalarda, periyodik olarak kan tetkiklerinin (hemoglobin, hemjıtokrit, serum ferritin ve transferrin saturasyonu) yapılması gereklidir. Demir yüklenmesi şüphesi olan tüm hastalarda demir tedavisi kesilmelidir.

EMFER karaciğer yetmezliği olan hastalara dikkatli uygulanmalıdır.

EMFER yüksek ferritin seviyeleri olan akut ya da kronik enfeksiyonu olan hastalarda dikkatli uygulanmalıdır. Parenteral demir bakteriyal veya viral enfeksiyonu olan hastalarda istenmeyen etkiler oluşturabilir.

Eğer injeksiyon hızlı uygulanırsa hipotansiyon oluşturabilir.

EMFER uygulanırken paravenöz enjeksiyondan kaçınılmalıdır. Eğer paravenöz injç(k cilt altı doku haşan ve kahverengi renk değişimi olabilir. Böyle durumlarda heparin merhemlerle tedavi edilmelidir.

siyon olursa iberen jel veya

İstenmeyen yan etkilerin meydana gelme olasılığını azaltmak için EMFER öı kullanılmalıdır.

rjıerilen dozda podyuma bağlı

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

EMFER kullanımından sonra baş dönmesi, konfüzyon ya da sersemlik semptomlar geçinceye kadar hastalar araç veya makine kullanmamalıdır.