EMFER 100mg/5ml ENJEKSİYON ve infüzyon için konsantre çözelti içeren ampül Yan Etkileri

Biem Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Emfer yan etkileri, Emfer etkileri, Emfer zararları, Emfer belirtileri, Emfer uyarılar, Emfer önlemler, Emfer kilo aldırırmı, Emfer zayıflatırmı, Emfer zehirlenmesi, Emfer cinsellik, Emfer sorunlar, Emfer uykusuzluk, Emfer bağımlılık, Emfer bırakma bilgilerini içerir.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi EMFER’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

yan etkiler oktorunuza

tmayı veya

Aşağıdakilerden biri olursa, EMFER'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL di bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde.

ya

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin EMFER'e karşı ciddi aleıjiniz var defrıektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildirini^ veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Derinizin herhangi bir yerinde veya dudaklarınızda şişme veya kızarıklık olması dorumunda. Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Uygulama sırasında geçici tat bozukluklan (özellikle metalik tat), tansiyon düşüklüğü, çarpıntı, ateş ve titreme, injeksiyon bölgesinde ağn, kaşıntı ve şişme, baş ağnsı, sersemi i lçfhissi, nefes almada zorluk, kas kramplan, kas ağnsı, bulantı, ishal ve deri döküntüleridir.

Bunlar EMFER’in hafif yan etkileridir

Bu yan etki doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Yan etkilerin raporlanması