EMFER 100mg/5ml ENJEKSİYON ve infüzyon için konsantre çözelti içeren ampül Kullananlar

Biem Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

2.EMFER kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EMFER'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

EMFER'e ya da içindeki maddelerden birine aleıjik (aşın duyarlı) iseniz Vücudunuzda aşın demir yüklenmesi söz konusu ise Kansızlığınız demir eksikliğine bağlı değilse Astım, ekzema gibi allerjik hastalıklannız varsa Hamileliğinizin ilk 3 ayındaysanız EMFER'i kullanmayınız.

EMFER'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

EMFER uygulandıktan sonra nadiren de olsa bayılma, tansiyon düşmesi, solunum sıkıntısı, havale gibi hayatı tehdit edebilen aleıjik olaylar görülebilir. Bu tip olaylar demir içeren pek çok ilacın damar içi kullanılması sırasında gözlenmektedir Bu nedenle damar içine EMFER uygulaması sırasında da bir önlem olarak acil yaşam desteği için gerekli donanımlar hazır edilmelidir.

Vücuttan demir atılımı sınırlı olduğundan ve dokulardaki demir fazlalıığı tehlikeli olabileceğinden, EMFER uygulanan hastalarda, düzenli olarak kan tetkiklerinin (hemoglobin, hematokrit, serum ferritin ve transferlin saturasyonu) yapılmasa gereklidir. Aşın demir yüklenmesi şüphesi olan tüm hastalarda demir tedavisi kesilmelidir

İstenmeyen yan etkilerin meydana gelme olasılığını azaltmak için EMFER önerilen dozda kullanılmalıdır.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Gebeliğin ilk 3 ayında EMFER kullanılmamalıdır. Gebeliğin 4. ayından itibaren Hamileliğinin 4. ayından sonra kansızlık tespit edilen bir çok gebede EMFER kulli^ ilacın gebelik üzerinde ya da fetusun/yeni doğan çocuğun sağlığı üzerinde yan görülmemiştir. Bugüne kadar herhangi önemli bir yan etki bildirilmemiştir. Geb verilirken tedbirli olunmalıdır.

kullanılabilir, nılmıştır ve ileri olduğu e kadınlara

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veyp eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

EMFER'in içindeki demirin anne sütüne geçip geçmediği ve eğer geçiyorsa; bu demirin bebekteki etkileri bilinmemektedir. Bu nedenle EMFER emzirme döneminde annenin sağlayacağı fayda ile bebeğe olabilecek etkiler değerlendirilerek kullanılmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Damar içi yolla EMFER kullananlarda bazen baş dönmesi, kafa karışıklığı ya da s^semlik gibi belirtiler olabilir Bu belirtiler geçinceye kadar araç ya da makine kullanmayınız.

EMFER'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkmda önemli bilgiler

EMFER, her bir dozunda 1 mmol (23 mg)'den daha az sodyum ihtiva eder. Bu do^da, sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Ağız yolundan alman demirin barsaklardan emil imini azaltabileceği için EMFER oral demir ilaçlan ile birlikte kullanılmamalıdır. Ağız yolundan alınan demir tedavisi slon EMFER dozundan en az 5 gün sonra başlanmalıdır.