EMFER 100mg/5ml ENJEKSİYON ve infüzyon için konsantre çözelti içeren ampül Kullanımı

Biem Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.EMFER nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Erişkinlerde; 1-2 ampul (100-200 mg demir) EMFER, haftada 1-3 kez şeklinde uygulanır. Hemodiyaliz hastalannda toplam doz, 10 dozda uygulanacak şekilde 1000 mg'dır. Gerektiğinde önerilen doz tekrarlanabilir. Doz uygulama sıklığı haftada 3 defadan fazla olmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

EMFER, sadece damar içi yoldan uygulanması gereken bir ilaçtır.

Çocuklarda kullanımı

Çocuklardaki güvenliliğine ve etkililiğine ilişkin yeterli veri yoktur.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer EMFER 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla EMFER kullanırsanız

Doktorunuz sizin için en uygun dozu belirleyecek ve damar içi yoldan uygulayaca^t EMFER'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile ko,

EMFER'i kullanmayı unuttuysanız

ır.

unuz.

tVAŞ

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

EMFER ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler Bulunmamaktadır.