EMFER 100mg/5ml ENJEKSİYON ve infüzyon için konsantre çözelti içeren ampül Dozu

Biem Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Emfer dozu, Emfer dozaj, Emfer doz aşımı, Emfer uygulama, Emfer kullanım şekli, Emfer kullanımı, Emfer kullanım süresi, Emfer açmı tokmu, Emfer nedir, Emfer ne için kullanılır, Emfer nasıl kullanılır, Emfer faydaları, Emfer etkileri, Emfer günde kaç kez, Emfer sabah mı akşam mı, Emfer fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uygulama şekli

Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:

Erişkinlerde; 1-2 ampul (100-200 mg demir) EMFER, hemoglobin düzeylerine göre hiıftada 1-3 kez şeklinde uygulanır. Hemodiyaliz hastalannda toplam doz, 10 dozda uygulanacak i şekilde 1000 mg’dır. Gerektiğinde Önerilen doz tekrarlanabilir. Doz uygulama sıklığı haftada 3 defadan fazla olmamalıdır.

Uygulama şekli:

EMFER, sadece intravenöz yoldan (yavaş enjeksiyon veya infüzyon şeklinde) uygularjması gereken bir üründür. Intramüsküler veya bolus intravenöz enjeksiyonla uygulanmamalıdır.

EMFER’in ilk tedavi dozundan önce bir test dozu uygulanmalıdır. Eğer uygulama sıracında herhangi bir alerjik reaksiyon ya da intolerans ortaya çıkarsa tedavi hemen kesilmelidir.

intravenöz enjeksiyon: EMFER yavaş intravenöz enjeksiyon olarak dilüe uygulanabilir. Önerilen miktar dakikada 1 ml
EMFER
(20 mg demir) şeklinde 5 ml beş dakikada uygulanmalıdır. Bir enjeksiyonda, en fazla 200 mg
EMFER
uygulanabil uygulama yapılmamalıdır. Kullanılmayan
EMFER
ampul içeriği atılmalıdır.

edilmeden de MFER en az ir, daha fazla

Yeni bir hastaya tedaviye başlarken erişkinde 1 ml EMFER (20 mg demir) tesi: uygulanır. 15 dakika içinde bir yan etki görülmezse geri kalan dozda uygun sürede ve:

dozu olarak ■ilir.

infüzyon olarak: EMFER ampul hipotansiyon ve paravenöz enjeksiyon riskini azal tercihen infüzyon şeklinde uygulanmalıdır. Bu amaçla 5 ml ampul (100 mg demir)

t|mak amacıyla fazla 100 ml 200 mg demir 500 mg demir mir/kg vücut malıdır. VİFER (20 mg yansı (1,5 mg kalan dozda

en

%0.9 NaCl ile dilüe edilmelidir. Uygulama süresi 100 mg demir için en az 15 dakika, için en az 30 dakika, 300 mg demir için en az 1,5 saat, 400 mg demir için en az 2,5 saat, için en az 3,5 saat olmalıdır. Bir kerede uygulanacak maksimum demir dozu 7 mg ağırlığını, 500 mg demiri aşmamalı ve dozdan bağımsız olarak en az 3,5 saatte uygula|n Yeni bir hastaya tedaviye başlarken erişkinde ve 14 kg’ın üstündeki çocuklarda 1 ml E demir) test dozu olarak uygulanır. 14 kg’ın altındaki çocuklarda ise günlük dozun demir/kg) test dozu şeklinde uygulanır. 15 dakika içinde bir yan etki görülmezse gejfı uygun sürede verilir.

de

Kullanılmayan EMFER ampul içeriği atılmalıdır.

EMFER hemodiyaliz esnasında diyalizörün venöz tarafına doğrudan uygulanabilir. Uygulama intravenöz uygulama gibi yapılmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek / karaciğer yetmezliği: Böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlarda doz ayarlat: yoktur.

masına gerek yoktur.

Doz aşımı ve tedavisi

EMFER ile doz aşımı durumunda, demirin vücutta depolanmasına bağlı olarak hemosi gelişebilir. Söz konusu tablonun tanısı açısından, serum ferritin düzeyinin satürasyonunun periyodik olarak izlenmesi yardımcı olabilir. EMFER demir yü hastalara uygulanmamalı ve serum ferritin düzeyleri normal ya da normalin üz ulaştığında tedavi sonl andın İmalıdır. Tedaviye yanıt vermeyen bir aneminin yan eksikliği anemisi olarak teşhis edildiği durumlarda demir yüklenmesini önlemek için t gösterilmelidir.

deroz tablosu ve transferlin klenmesi olan eri değerlere ışlıkla demir zel bir dikkat

EMFER ile doz aşımı durumunda ya da EMFER’in çok hızlı biçimde infüzyon yolu ilç halinde hipotansiyon, baş ağnsı, kusma, bulantı, baş dönmesi, eklem ağnlan, parestez ağnsı, ödem ve kardiyovasküler kollaps gibi semptomlar ortaya çıkar. Söz konusu çoğu /.v. yoldan sıvı, hidrokortizon ve/veya antihistaminik uygulanması ile başarı; ortadan kaldınlabilir. EMFER’in önerilen hızda ya da daha yavaş bir şekilde uy semptomlar hafifleyebilir.

uygulanması , kann ve kas semptomlann ı bir şekilde ğul anması ile