EMFER 100mg/5ml ENJEKSİYON ve infüzyon için konsantre çözelti içeren ampül Zararları

Biem Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Emfer zararları, Emfer önlemler, Emfer riskler, Emfer uyarılar, Emfer yan etkisi, Emfer istenmeyen etkiler, Emfer cinsel, Emfer etkileri, Emfer tedavi dozu, Emfer aç mı tok mu, Emfer hamilelik, Emfer emzirme, Emfer alkol, Emfer kullanımı bilgilerini içerir.

İstenmeyen etkiler

İlaca bağlı olduğu kabul edilen advers reaksiyonlar aşağıda listelenmiştir:

Sıklıklar şu şekilde tanımlanır: çok yaygın (> 1/10); yaygın (> 1/100 ila <1/10); yalgın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (> 1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (< 1/10.000), bilirjmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Seyrek: Anaflaktoid reaksiyonlar

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygm: Geçici tat bozukluklan (özellikle metalik tat)

Yaygm olmayan: Baş ağnsı, sersemlik hissi Seyrek: Parestezi, bayılma, ateş basması

Kardiyovasküler hastalıklar

Yaygın olmayan: Hipotansiyon ve kollaps; taşikardi ve palpitasyon Seyrek: Hipertansiyon

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları

Yaygın olmayan: Bronkospazm, dispne

Gastrointestinal hastalıkları

Yaygm olmayan: Bulantı, kusma, kann ağnsı, diyare

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygm olmayan: Kaşıntı, ürtiker, döküntü, eritem ve egzantem

Kas-iskelet bozuklukları, bağ dokusu ve kemik hastalıkları

Yaygm olmayan: Kas kramplan, miyalji

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygm olmayan: Ateş, titreme, kızarma, göğüs ağnsı ve sıkışması. Yüzeyel fılebit, yanma, şişme gibi injeksiyon yeri bozukluklan.

Seyrek: Anafılaktoid reaksiyonlar (nadiren artralji ile birlikte), periferik ödem, halsizlik, güçsüzlük.