EMFER 100mg/5ml ENJEKSİYON ve infüzyon için konsantre çözelti içeren ampül Etkileşimi

Biem Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Emfer etkileşimi, Emfer etken madde, Emfer yardımcı maddeler, Emfer alkol, Emfer etkileşim, Emfer kullananlar, Emfer dozu, Emfer kullanımı bilgisini içerir.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler

Oral yoldan alınan demirin emilimini azaltabileceği için EMFER oral demir preparatlan ile birlikte kullanılmamalıdır. Oral demir tedavisi son EMFER dozundan en az 5 gün sonra başlanmalıdır.