Albuman 200 Mg/ml 100 Ml Iv Infuzyon Icin Cozelti Iceren Flakon Gebelik

Centurion Pharma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Albuman gebelik kategorisi C'dir. Albuman hamilelik kategorisi, Albuman gebelik kategorisi, Albuman emzirme, Albuman anne sütüne geçer mi, Albuman laktasyon, Albuman hamilelerde kullanımı, Albuman ve bebek, Albuman kullanımı bilgilerini içerir.

Gebelik ve laktasyon

Gebelik kategorisi C Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Gebelerde ALBUMAN kullanımının güvenliliği, kontrollü klinik araştırmalarla kanıtlanmamıştır. Albumin ile klinik deneyimler gebelik süreci, fötus ve yeni doğanda zararlı bir etki beklenmediğini düşündürmektedir. Gebelik dönemi Albumin insan kanının normal bir bileşenidir. ALBUMAN gebe kadınlara, sadece kesin olarak gerektiği durumlarda uygulanmalıdır. Laktasyon dönemi ALBUMAN’nin insan sütüyle atılıp aülmadığı bilinmemektedir. Üreme yeteneği/Fertilite ALBUMAN ile hayvan üreme çalışmalan yapılmamıştır. Üreme, embriyo veya fetüsün gelişimi, hamileliğin seyri ve aynı zamanda doğum öncesi ve sonrası gelişim açısından ürünün güvenliliğini değerlendirecek yeterlilikte deneysel çalışmalar bulunmamaktadır.