Albuman 200 Mg/ml 100 Ml Iv Infuzyon Icin Cozelti Iceren Flakon Prospektüs

Centurion Pharma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Albuman prospektüs, Albuman nedir, Albuman neye yarar, Albuman ne için kullanılır, Albuman nasıl kullanılır, Albuman yan etkileri, Albuman etken maddesi, Albuman faydaları, Albuman içeriği bilgilerini içerir.

ALBUMAN 200 mg/mL lOOmL IV infüzyon için çözelti içeren flakon Damar yoluyla uygulanır. 
 Etkin madde : İnsan albümini % 20 (200mg/mL) 
 Yardımcı maddeler: Sodyum    kaprilat,    sodyum    hidroksit    veya    hidroklorik    asit,    sodyum klorür, enjeksiyonluk su 
 Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. 
 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz. 
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. 
 Bu kullanma talimatında: 
 1. ALBUMAN nedir ve ne için kullanılır? 
 2. ALBUMAN’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 
 3. ALBUMAN nasıl kullanılır? 
 4. Olası yan etkiler nelerdir? 
 5. ALBUMAN'nın saklanması Başlıkları yer almaktadır.