Albuman 200 Mg/ml 100 Ml Iv Infuzyon Icin Cozelti Iceren Flakon Yan Etkileri

Centurion Pharma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Albuman yan etkileri, Albuman etkileri, Albuman zararları, Albuman belirtileri, Albuman uyarılar, Albuman önlemler, Albuman kilo aldırırmı, Albuman zayıflatırmı, Albuman zehirlenmesi, Albuman cinsellik, Albuman sorunlar, Albuman uykusuzluk, Albuman bağımlılık, Albuman bırakma bilgilerini içerir.

4. Olası yan etkiler nelerdir? Tüm ilaçlar gibi, ALBUMAN’m içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. ALBUMAN ile ortaya çıkabilen yan etkiler ortaya çıkma sıklıklarına göre aşağıda verilmiştir: Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır. Çok yaygın    : 10 hastanın en az 1 ’inde görülebilir. Yaygın    : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek    : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Çok Seyrek    : 10.000 hastanın birinden az görülebilir. Bağışıklık sistemi hastalıkları: Çok seyrek: Şok gibi şiddetli reaksiyonlar. Bu durumlarda infüzyon derhal durdurulmalı ve uygun tedavi uygulanmalıdır. Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Albuman’a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbı müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Deri ve deri altı doku hastalıkları: Seyrek: Yüzde kızarma, ürtiker ( kaşıntı) Gastrointestinal hastalıkları Seyrek : Mide bulantısı. Bu reaksiyonlar, infüzyon hızının azaltılması veya infüzyonun durdurulması ile genellikle hemen kaybolur. Bunlar ALBUMAN’nın hafif yan etkileridir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin ALBUMAN’a karşı ciddi aleıji var demektir. Bu durumda infüzyon kesilecek ve gerekli tedaviye başlanacaktır. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. 5. ALBUMAN’IN SAKLANMASI