Albuman 200 Mg/ml 100 Ml Iv Infuzyon Icin Cozelti Iceren Flakon Saklanması

Centurion Pharma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Albuman saklanması, Albuman muhafazası, Albuman soğuk, Albuman nem, Albuman karanlık, Albuman ambalaj, Albuman çocuklardan saklanması, Albuman son kullanma tarihi, Albuman firması, Albuman kullanma talimatı, Albuman üretici firma bilgilerini içerir.

ALBUMAN’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. ALBUMAN’ı 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Dondurmayınız. Işıktan korumak için orijinal ambalajında saklayınız. İlk açıldıktan sonra ürün derhal kullanılmalıdır. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ALBUMAN’ı kullanmayınız. Eğer çözeltide bulanıklık veya tortu fark ederseniz ALBUMAN’ı kullanmayınız. Bu durum albuminin bozulduğunu veya çözeltiye yabancı bir madeninin bulaştığını gösterir. Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız ALBUMAN’ı şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız. Bu önlemler çevreyi korumaya yardımcı olacaktır. Ruhsat Sahibi: Centurion Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd Şti. Balmumcu Hoşsohbet Sok. No: 6 34349 İstanbul Telefon: 0212 275 07 08 Faks:    0212    274    61    49 Üretim yeri: Sanquin Plesmanlaan 125 NL-1066 CX Amsterdam Hollanda Bu kullanma talimatı 20/06/2012 tarihinde onaylanmıştır. AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR. Albümin preparatının konsantrasyonu, dozajı ve infüzyon hızı hastanın bireysel ihtiyacına göre düzenlenmelidir. Gerekli olan doz, hastanın kilosuna, travmanın veya hastalığın şiddetine ve sıvı ve protein kaybının sürekliliğine bağlıdır. Gerekli olan dozun belirlenmesinde plazma albümin düzeyleri değil, sirkülasyonda bulunması gereken hacim miktarı esas alınmalıdır. İnsan albümini kullanılacaksa, hemodinamik performans düzenli olarak izlenmelidir. Bu izleme şunları içerebilir: - Arteriyal kan basıncı ve nabız - Santral venöz basıncı - Pulmoner arter kapiller (wedge) basıncı - İdrar çıktısı - Elektrolit - Hematokrit/ hemoglobin Uygulama şekli: ALBUMAN çözeltisi, direkt olarak intravenöz yolla uygulanabilir veya izotonik bir çözeltiyle seyreltilmek suretiyle kullanılabilir (Örn %5 glikoz veya %0.9 sodyum klorür). Albümin çözeltileri, uygulanan kişide hemolize neden olabileceği için, enjeksiyonluk su ile seyreltilmemelidir. Eğer yüksek hacimlerde albümin uygulanacaksa, ürün kullanılmadan önce oda sıcaklığına veya vücut sıcaklığına getirilmelidir. İnfüzyon hızı bireysel olarak vakaya ve endikasyona göre uyarlanmalıdır. Plazma değişiminde infüzyon hızı, uzaklaştırma hızına göre ayarlanmalıdır. Bulanık veya tortulu çözeltileri kullanmayınız. Böyle bir durum, proteinin stabil olmadığının veya çözeltinin kontamine olduğunun belirtisi olabilir Şişe açıldıktan sonra ilaç derhal kullanılmalıdır. Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller” Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ne uygun olarak imha edilmelidir. Preparat, ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanılmamalıdır. 6