Albuman 200 Mg/ml 100 Ml Iv Infuzyon Icin Cozelti Iceren Flakon Farmasötik Özellikleri

Centurion Pharma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER 6.1.   Yardımcı Maddelerin Listesi Sodyum kaprilat Sodyum hidroksit veya hidroklorik asit Sodyum klorür Enjeksiyonluk su 6.2.   Geçimsizlikler ALBUMAN çözeltisi diğer tıbbi ürünlerle tam kan veya eritrosit süspansiyonu ile kanştınlmamalıdır. 6.3.Raf ömrü 36 ay 6.4.   Saklamaya yönelik özel tedbirler 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Dondurmayınız. Işıktan korumak için orijinal ambalajında saklayınız. İlk açıldıktan sonra ürün derhal kullanılmalıdır. 6.5.   Ambalajın niteliği ve içeriği Tıpalı (bromobutil) flakon (tip II cam) içerisinde lOOml çözelti; 1 flakonluk ambalajlarda. 6 . 6 . Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler Şişe açıldıktan sonra ilaç derhal kullanılmalıdır. Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ne uygun olarak imha edilmelidir. Preparat, ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanılmamalıdır