Albuman 200 Mg/ml 100 Ml Iv Infuzyon Icin Cozelti Iceren Flakon Dozu

Centurion Pharma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Albuman dozu, Albuman dozaj, Albuman doz aşımı, Albuman uygulama, Albuman kullanım şekli, Albuman kullanımı, Albuman kullanım süresi, Albuman açmı tokmu, Albuman nedir, Albuman ne için kullanılır, Albuman nasıl kullanılır, Albuman faydaları, Albuman etkileri, Albuman günde kaç kez, Albuman sabah mı akşam mı, Albuman fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uygulama şekli

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi: Albumin preparatının konsantrasyonu, dozajı ve infüzyon hızı hastanın bireysel ihtiyacına göre düzenlenmelidir. Gerekli olan doz, hastanın kilosuna, travmanın veya hastalığın şiddetine ve sıvı ve protein kaybının sürekliliğine bağlıdır. Gerekli olan dozun belirlenmesinde plazma albumin düzeyleri değil, sirkülasyonda bulunması gereken hacim miktan esas alınmalıdır. İnsan albumini kullanılacaksa, hemodinamik performans düzenli olarak izlenmelidir. Bu izleme şunları içerebilir: - Arteriyal kan basıncı ve nabız - Santral venöz basıncı - Pulmoner arter kapiller (wedge) basıncı - İdrar çıktısı - Elektrolit - Hematokrit/ hemoglobin Uygulama şekli: ALBUMAN çözeltisi, direkt olarak intravenöz yolla uygulanabilir veya izotonik bir çözeltiyle seyreltilmek suretiyle kullanılabilir (Örn %5 glikoz veya %0.9 sodyum klorür). Albumin çözeltileri, uygulanan kişide hemolize neden olabileceği için, enjeksiyonluk su ile seyreltilmemelidir. İnfüzyon hızı bireysel olarak vakaya ve endikasyona göre uyarlanmalıdır. Plazma değişim (plazma exchange) infüzyon hızı, uzaklaştırma hızına göre ayarlanmalıdır. Bulanık veya tortulu çözeltileri kullanmayınız. Böyle bir durum, proteinin stabil olmadığının veya çözeltinin kontamine olduğunun belirtisi olabilir. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler: Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Bu ürün diyaliz hastalannda kullanım için uygundur. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanım sırasında dikkatli olunmalı, en düşük infüzyon hızında ve en düşük konsantrasyonlarda uygulanmalıdır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılırsa, zaman içinde kan konsantrasyonunda artış gözlenebilir Pediyatrik popülasyon: Bu ürün, prematüre bebeklerde kullanılabilir. Geriyatrik popülasyon: Yaşlılarda etkinliği ve güvenilirliği incelenmemiştir.

Doz aşımı ve tedavisi

Doz ve infüzyon hızı çok yüksek olduğunda hipervolemi oluşabilir. Aşın yüklemenin kardiyovasküler ilk klinik belirtileri (baş ağnsı, nefes darlığı, jugular ven tıkanıklığı) görüldüğünde veya kan basıncı artışı, venöz basınç artışı ve pulmoner ödem ortaya çıktığında infüzyon derhal durdurulmalı ve hastanın hemodinamik parametreleri dikkatle izlenmelidir.