Albuman 200 Mg/ml 100 Ml Iv Infuzyon Icin Cozelti Iceren Flakon Kullananlar

Centurion Pharma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

2. Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler ALBUMAN’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ - Eğer albümin preparatlarına veya ALBUMAN içeriğindeki herhangi bir bileşene aşırı duyarlıysanız ALBUMAN’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ İnsan kanı veya plazmasından hazırlanan tıbbi ürünlerin kullanımından kaynaklanan enfeksiyonları önlemek için standart önlemler arasında, donörlerin seçimi, bireysel bağışın ve plazma havuzunun spesifik enfeksiyon belirteçleri açısından izlenmesi ve virüslerin inaktivasyonu/uzaklaştırılması için etkili üretim basamaklarının uygulanması yer alır. Buna rağmen, insan kanı veya plazmasından üretilen tıbbi ürünlerin uygulanması sırasında, enfekte edici ajanların bulaşma ihtimali tam olarak ortadan kaldırılamaz. Bu durum henüz bilinmeyen ya da yeni görülen virüsler ve diğer patojenler için de geçerlidir. Alman önlemlerin HIV, HBV, HCV gibi zarflı ve HAV gibi zarfsız virüsler üzerinde etkili olduğu kabul edilmektedir. Alman bu önlemler Parvovirüs B19 gibi diğer zarfsız virüslere karşı kısıtlı etkili olabilir. Parvovirüs B19 enfeksiyonu hamile kadınlar (fötal enfeksiyon) ve immün yetersizliği ya da artmış eritropoez görülen (örn. hemolitik anemi) hastalar için riskli olabilir. Bu ürün insan kanından elde edildiğinden, virüsler gibi enfeksiyöz ajanların ve teorik olarak Creutzfeldt-Jacob (CJD) hastalığı ajanlarının bulaşma riskini taşıyabilir. Hekim bu ürünün riskleri ve yararları hakkında hastaya bilgi vermelidir.Belirlenmiş prosedürlerle, Avrupa Farmakopesi spesifikasyonlarına göre üretilmiş albümin ile virüs bulaşmasına dair rapor bulunmamaktadır. ALBUMAN hastaya her verildiğinde, hasta ve ürün seri numarası arasında bir bağlantı kurulabilmesi için, ürünün adı ve seri numarasının kaydedilmesi şiddetle tavsiye edilmektedir. Aşağıdaki hastalıklardan birine sahipseniz dikkatli kullanılmalıdır: - Dekompanse (onarılamayan) kalp yetmezliği - Hipertansiyon (yüksek tansiyon) - Özofajal varisler (yemek borusu varisleri) - Pulmoner ödem (akciğer ödemi) - Kanamaya yatkınlık - Şiddetli anemi (kansızlık) - Anüri (Böbrek yetmezliğine bağlı olarak idrara çıkamama) Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın. ALBUMAN’m yiyecek ve içecek ile kullandması Bu ürün albümin içerir. Albümin insan vücudunda bulunan doğal bir bileşendir. Yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanımı ile ilgili bir etkileşim beklenmez. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Gebelerde ALBUMAN kullanımının güvenliliği, kontrollü klinik araştırmalarla kanıtlanmamıştır. Albümin ile klinik deneyimler gebelik süreci, fötus ve yeni doğanda zararlı bir etki beklenmediğini düşündürmektedir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ve eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. ALBUMAN’mn insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Araç ve makine kullanımı: Araç veya makine kullanma yeteneği üzerine hiçbir zararlı etkisi yoktur. ALBUMAN’da bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler ALBUMAN 100 mmol/litre sodyum içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım Albümin diğer ilaçlarla, tam kan veya alyuvarlar süspansiyonları ile karıştırılmamalıdır. Bununla birlikte, diğer ilaçlann Albuman infüzyonluk çözelti ile yapılan tedavinizi etkileyip etkilemediği bilinmemektedir. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.