OKSAPAR 6000 ANTI-XA IU/0.6 ml kull.hazır enjektör Gebelik

Koçak Farma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Oksapar gebelik kategorisi B'dir. Oksapar hamilelik kategorisi, Oksapar gebelik kategorisi, Oksapar emzirme, Oksapar anne sütüne geçer mi, Oksapar laktasyon, Oksapar hamilelerde kullanımı, Oksapar ve bebek, Oksapar kullanımı bilgilerini içerir.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik Kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Havyanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir.

Gebelik dönemi

Enoksaparin için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir.

Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Laktasyon dönemi

Deneysel çalışmalarda, 35S-enoksaparin sodyum ya da işaretli metabolitlerinin sütteki konsantrasyonunun çok düşük olduğu bildirilmiştir. Değişmemiş enoksaparin sodyumun anne sütünden atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Enoksaparin sodyumun oral absorpsiyonu olası değildir. Bununla birlikte, bir önlem olarak, enoksaparin sodyum almakta olan süt veren annelerin emzirmeden kaçınmaları tavsiye edilmelidir.

Üreme yeteneği/Fertilite

Üreme yeteneği/fertilite’ye ait çalışma yapılmamıştır.