OKSAPAR 6000 ANTI-XA IU/0.6 ml kull.hazır enjektör Ruhsat Bilgileri

Koçak Farma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

7. RUHSAT SAHİBİ

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Bağlarbaşı, Gazi Cad. No : 40

Üsküdar / İSTANBUL

8. RUHSAT NUMARASI

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi:08.03.2012 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ