OKSAPAR 6000 ANTI-XA IU/0.6 ml kull.hazır enjektör Etkileşimi

Koçak Farma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Oksapar etkileşimi, Oksapar etken madde, Oksapar yardımcı maddeler, Oksapar alkol, Oksapar etkileşim, Oksapar kullananlar, Oksapar dozu, Oksapar kullanımı bilgisini içerir.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler

Eğer kesin olarak endike değilse hemostazı etkileyen ajanların enoksaparin sodyum tedavisinden önce kesilmesi önerilmektedir. Bu ajanlar aşağıdaki ilaçları içermektedir:

- Sistemik salisilatlar, asetilsalisilik asit ve ketorolak dahil olmak üzere NSAİ ilaçlar,

- Dekstran 40, tiklopidin ve klopidogrel,

- Sistemik glukokortikoidler,

- Trombolitikler ve antikoagülanlar,

- Glikoprotein IIb/IIIa antagonistler dahil olmak üzere diğer anti trombosit ajanlar.

- Divalproex, plikamisin, valproik asit, sülfinpirazon.

Varfarin; Beraber kullanım sırasında kanama riski artabilir. Antikoagülasyonu sağlamak ve geçici hiperkoagülabilite ihtimaline karsı korumak üzere varfarin tedavisinin başlangıcında enoksaparin genellikle devam ettirilir.

Eğer kombinasyon endike ise, enoksaparin sodyum dikkatli klinik izleme ve uygun olduğunda laboratuvar izlemesi yapılarak kullanılmalıdır.