OKSAPAR 6000 ANTI-XA IU/0.6 ml kull.hazır enjektör Kontrendikasyonları

Koçak Farma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Oksapar Kontrendikasyonları, Oksapar Sakıncaları, Oksapar etkileri, Oksapar alerji, Oksapar kullanım alanları, Oksapar zararları, Oksapar belirtileri, Oksapar kullanım süresi, Oksapar kullanım şekli, Oksapar etken maddesi bilgilerini içerir.

Kontrendikasyonlar

• Enoksaparin sodyum, heparin ya da diğer düşük molekül ağırlıklı heparinler dahil olmak üzere heparin türevlerine karsı aşırı duyarlılık,

• Aktif majör kanama ve yakın tarihli hemorajik inme dahil olmak üzere yüksek kontrolsüz hemoraji riski taşıyan hastalıklar.

Genel:

Düşük molekül ağırlıklı heparinler üretim metodu, molekül ağırlığı, spesifik anti-Xa aktivitesi, ünite ve doz açısından eşdeğer olmadıklarından birbirlerinin yerine kullanılmamalıdır. Farmakokinetik özelikler ve bununla ilişkili biyolojik aktivitelerde (örn. anti-trombin aktivitesi ve trombosit etkileşimleri) farklılıklara yol açar. Her ürünün spesifik kullanım şekline özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.