OKSAPAR 6000 ANTI-XA IU/0.6 ml kull.hazır enjektör Kullanımı

Koçak Farma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.OKSAPAR nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Kullanmanız gereken OKSAPAR dozu, sizde var olan hangi rahatsızlık için reçete edildiğine bağlı olarak değişebilir.

Toplardamarlarda kan pıhtısı oluşmasının önlenmesi için :

 • Sizdeki pıhtı oluşması riskinin derecesine göre; bir günde verilecek OKSAPAR’ın dozu 20 mg ile 40 mg arasında değişecektir. Bu tedavi genellikle 7-10 gün devam edecektir.
 • Eğer size büyük bir ortopedik ameliyat yapıldıysa bu ameliyat sonrası OKSAPAR ile yapılan tedavinin 3 haftaya kadar uzatılması gerekebilir.
 • Eğer ameliyat olacaksanız ve size önerilen doz 20 mg ise; bu dozu ameliyattan 2 saat önce veya size önerilen doz 40 mg ise: bu dozu ameliyattan 12 saat önce almanız gerekecektir.
 • Bir hastalık nedeniyle yatağa bağlı kaldığınız durumlarda, bir günde verilecek OKSAPAR dozu 40 mg olacaktır. Bu tedavi 6 -14 gün devam edecektir.
 • Toplardamarlarda oluşmuş kan pıhtılarını parçalamak için :

 • Yaygın olarak, vücut ağırlığınızın kilogramı başına 1.5 mg dozda günde bir defa ya da 12 saatte bir 1 mg dozda verilecektir.
 • Kararsız anjina ve Q-dalgasız miyokard infarktüsü tedavisi için :

 • Yaygın olarak, vücut ağırlığınızın kilogramı başına 1 mg dozda verilecek ve bu doz 12 saat arayla tekrarlanacaktır. Bu tedavi normalde 2 ile 8 gün arasında devam ettirilecektir.
 • Aynı zamanda ağızdan (günde bir kez 100-325 mg) aspirin almanız da gerekecektir.
 • Diyaliz sırasında cihazın tüpleri içinde pıhtı oluşmasını engellemek için :

 • Diyaliz seansının başlangıcında vücudunuzdan çıkan hortumun içine hemşire tarafından zerk edilecek doz, genellikle vücut ağırlığınızın kilogramı başına 1 mg’dır. Bu doz genellikle 4 saatlik bir diyaliz seansı için yeterli olacaktır.
 • Doktorunuz gerekli bulursa, size ilave doz verilebilir.
 • Akut ST-segment yükselmesi olan miyokard infarktüsünün (STEMI) tedavisi için :

 • Size STEMI şeklinde adlandırılan tipte bir miyokard infarktüsü teşhisi konulursa önce damarınızın içine tek seferde 30 mg’lık doz verilecektir.
  Bununla birlikte deri altı yoluyla vücut ağırlığınızın kilogramı başına 1 mg’lık dozda OKSAPAR verilecektir. Bunun ardından 12 saatte bir vücut ağırlığınızın kilogra başına 1 mg’lık dozda OKSAPAR verilmesi önerilmektedir.
 • Doktorunuz size ek olarak aspirin (asetil salisilik asit) de verebilir. Aspirinin dozu günde bir kez 75 ile 325 mg arasında değişebilir. Doktorunuz sizin için uygun olan dozu belirleyecektir.
 • • Yetmiş beş yaşın üzerinde iseniz ve size STEMI olarak adlandırılan tipte bir miyokard infarktüsü teşhisi konulursa başlangıç dozu olarak deri altı yoluyla 12 saatte bir vücut ağırlığınızın kilogramı başına 0.75 mg’lık dozda OKSAPAR verilecektir.

  Perkutanöz Koroner Girişim (PCI) uygulanan hastalar için:

 • Kalbi besleyen koroner damarlarınızdaki bir pıhtıyı tedavi etmek üzere size kasığınızdan küçük bir kesi yapılarak bir girişim uygulandıysa, bu durumda en son OKSAPAR dozunun zamanına göre doktorunuz size ek doz verilip verilmeyeceğine karar verecektir.
 • Deri altı yoluyla uygulanan son OKSAPAR dozunun balonun şişirilmesinden 8 saatten daha uzun bir süre önce verilmiş olması durumunda, damar içine tek seferde vücudunuzun ağırlığınızın kilogramı başına 0.3 mg’lık dozda OKSAPAR verilecektir.
 • Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa, doktorunuz kanınızda bazı testler yaparak yetmezliğin derecesini tespit edecektir ve buna göre gereken doz ayarlamasını yapacaktır.

  Uygulama yolu ve metodu

  OKSAPAR derinizin altına (Subkütan enjeksiyon) enjekte edilir.

  OKSAPAR kas içi enjeksiyon (intramüsküler) yoluyla uygulanmamalıdır.

  Hastanedeyseniz, size OKSAPAR’ı doktorunuz veya hemşireniz enjekte edecektir.
  Eve döndüğünüzde tedavinizi sürdürmek için kendi enjeksiyonunuzu kendiniz yapmanız gerekebilir. Bunu yapabilmeniz için doktorunuz veya hemşireniz size bu işlemi yapmayı öğretecektir.

  Aşağıdaki talimatlar almış olduğunuz bu tip bir eğitimde öğrendiklerinizi hatırlamanızı kolaylaştıracak talimatlardır.

  OKSAPAR flakonu nereye enjekte edeceksiniz ?

  OKSAPAR’ı karın bölgenizde derinizin altına enjekte etmelisiniz.

  OKSAPAR’ı kesinlikle kas içine enjekte etmeyiniz. Kasta kanamaya neden olabilir.

  Derinizi nazik bir şekilde parmaklarınızın arasına sıkıştırınız ve enjeksiyon boyunca bu şekilde tutunuz. Böylece ilaç kas içine değil, karın cildinizdeki yağ dokusu içine verilecektir.

  Enjeksiyon yeri, karnınızın sağ veya sol tarafında; göbek deliğinizden en az 5 cm.
  uzakta kenarlara daha yakın olmalıdır.

  Enjeksiyon yerini seçerken şunlara dikkat ediniz :

 • Bu noktaya kolayca ulaşılabilmelisiniz.
 • • Göbek deliğinize çok yakın olmamalıdır, var olan bir yara izi ya da morartının üstünde olmamalıdır.

  Enjeksiyonu karnınızın sağ ve sol yanı arasında dönüşümlü olarak yapmalısınız.

  Daha önceki enjeksiyonu yaptığınız noktayı kızarıklık, ağrı, sıcaklık, şişkinlik, deride renk değişikliği, sızıntı, bir iltihap veya deri reaksiyonunu gösterecek bir işaretin varlığı açısından inceleyiniz. Eğer bu işaretlerden herhangi birini görürseniz hemen doktorunuza haber veriniz.

  OKSAPAR’ı kullanarak kendi kendinize nasıl deri altı enjeksiyon yapacaksınız ?

  OKSAPAR’ı başka enjeksiyonluk sıvılarla karıştırılmamalıdır.

  Kendinize OKSAPAR enjeksiyonu yapmak için uygun teknik konusunda önceden eğitilmeniz gerekir. Eğitimle ilgili talimatları yetkin bir sağlık çalışanından veya doktorunuzdan almalısınız. İlacınızla veya kendinize enjeksiyon yapmanızla ilgili sorularınız varsa, lütfen doktorunuza sorunuz.

  Uygulama için aşağıdaki 9 adımı izleyiniz:

  1.Sabunla ellerinizi yıkayınız ve kurulayınız.

  2. Rahat bir pozisyonda oturunuz veya yatınız. Karın bölgenizde enjeksiyon yapacağınız noktaya kolayca ulaşabilmelisiniz. Bir kanepeye veya yastıklarla desteklenmiş bir yatağa boylu boyunca uzanabilirsiniz.

  3. Karnınızın sağ veya sol tarafında yanlarına doğru ve göbeğinizden en az 5 cm uzakta bir bölge seçiniz.

  UNUTMAYINIZ:

  Enjeksiyonu göbeğinizden en az 5 cm. uzak olacak bir noktaya yapmalısınız.
  Mevcut morluklar veya yara izlerinin üstüne enjeksiyon yapmamalısınız.
  Enjeksiyon noktasını karnınızın sağ ve sol yanında dönüşümlü olarak değiştirmelisiniz.

  5. İğneyi dik olarak (90°’lik açıyla) deri kıvrımına sonuna kadar batırınız.

  4. Enjektörü bir kalem tutuyormuş gibi elinize alınız. Diğer elinizle, karnınızda enjeksiyon için seçtiğiniz bölgenin derisini nazikçe yakalayınız ve baş ile işaret parmaklarınızın arasında hafifçe sıkarak bir deri kıvrımı oluşturunuz.

  Bütün enjeksiyon boyunca deri kıvrımını tutmaya devam ediniz.

  6. Parmağınızla enjektörün pistonunu itiniz. Bu sayede ilaç karın cildinizdeki yağ dokusu içine verilecektir. Enjeksiyon süresince deri kıvrımını tutmaya devam ediniz.

  7. İğneyi dik olarak ve bir seferde dışarı doğru çekiniz. Simdi deri kıvrımını bırakabilirsiniz. Çürüme olmasını engellemek için, uygulama bittikten sonra enjeksiyon bölgesini ovuşturmayınız.

  8. Kullandığınız enjektörü güvenli bir şekilde atınız. Enjektörü içine attığınız kabın kapağını sıkıca kapatınız ve çocukların erişemeyeceği bir yerde durmasına dikkat ediniz. Normal ev çöpü için kullanılan bidonlara atmayınız.

  OKSAPAR’ın damar içine tek seferde yapılacak bir enjeksiyonla verilmesi gerektiğinde; bu işlem hastanede gerçekleştirilecektir ve tekniği bilen bir hemşire veya doktor tarafından uygulanacaktır.

  Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  OKSAPAR’ın çocuklardaki güvenilirlik ve etkinliği kanıtlanmamıştır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yetmiş beş yaşın üzerinde iseniz ve size STEMI olarak adlandırılan tipte bir miyokard infarktüsü (STEMI) teşhisi konulursa tedavinin başlangıcında size damar içine tek seferde ilaç verilmesi önerilmemektedir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbreklerinizde sorun varsa, doktorunuz yapacağı tetkiklerle yetmezliğin derecesini tespit ettikten sonra, sizin için uygun olacak dozu kararlaştıracaktır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

  Eğer OKSAPAR’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla OKSAPAR kullanırsanız

  OKSAPAR ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Tedavinizle ilgili olarak uygun kararı doktorunuz verecektir.

  OKSAPAR'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Bir dozu atlarsanız hatırlar hatırlamaz unuttuğunuz dozu enjekte ediniz. Doz atlamayı veya fazladan bir doz almayı önlemek için, her gün yaptığınız enjeksiyonları bir günlüğe kaydedebilirsiniz.

  OKSAPAR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  OKSAPAR tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, ilacın yaptığı koruyucu ve tedavi edici etkiler ortadan kalkabilir. Toplardamarlarınız içinde oluşan pıhtı ile ilgili rahatsızlıklar meydana gelebilir.