OKSAPAR 6000 ANTI-XA IU/0.6 ml kull.hazır enjektör İçeriği

Koçak Farma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Oksapar içeriği, Oksapar formülü, Oksapar içerik, Oksapar içindekiler, Oksapar yardımcı maddeler, Oksapar bileşenleri, Oksapar Etken madde bilgilerini içerir.

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

OKSAPAR 6000 anti-Xa IU/0.6 ml Kullanıma Hazır Enjektör

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Enoksaparin sodyum: 60 mg (6000 anti-Xa IU’ya eşdeğer)

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler detay bilgisi için tıklayınız.