CO-IRDA 300 mg /12.5 mg 90 film tablet Kullananlar

Nobel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

2.CO-IRDA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CO-IRDA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

2. CO-İRDA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerCO-İRDA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYIMZ

Eğer:

 • İrbesartan maddesine veya hidroklorotiyazid maddesine karşı veya CO-IRDA’nın içindekidiğer maddelerden herhangi birine karşı aleıjiniz varsa,
 • Aynı gruba dahil olan (Anjiyotensin II reseptör antagonistleri) ilaçlardan herhangi birinekarşı aleıjiniz varsa,
 • Sülfonamid adı verilen bir maddeden türetilmiş ilaçlara (hidroklorotiyazid maddesi de birsülfonamid türevidir) karşı aleıjiniz varsa,
 • Ciddi böbrek bozukluğunuz varsa,
 • Tedavisi güç potasyum düşüklüğü veya kalsiyum yüksekliğiniz varsa,
 • Ciddi karaciğer bozukluğunuz, safra yollarıyla ilgili bozukluğa bağlı ileri karaciğerhastalığınız (siroz) ve safra akımının yavaşlaması veya durması (kolestaz) gibihastalıklarınız varsa,
 • idrar yapamama gibi bir bozukluğunuz varsa,
 • Hamile iseniz,
 • Bebek emziriyorsanız,
 • 18 yaşından küçükseniz.
 • Şeker hastalığınız (diyabet) veya böbrek işlev bozukluğunuz var ve tedavi için aliskiren (yüksektansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız.
 • CO-IRDA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğen

 • Aşın ishal veya kusmanız varsa, beslenmenizde aşın tuz kısıtlaması yaptıysanız veyayoğun idrar söktürücü tedavi kullandıysanız; doktorunuz CO-IRDA tedavisinebaşlamadan; öncelikle sizdeki sıvı ve tuz kaybım giderecek önlemler alabilir.
 • Böbreklerinizle ilgili ciddi sorunlarınız varsa. Doktorunuz düzenli aralıklarla sizden kantetkikleri isteyerek, bazı maddelerin kanınızdaki değerlerini izleyebilir ve sizi yakındantakip etmek isteyebilir.
 • Nedeni bilinmeyen, değişik bulgularla ortaya çıkan vücudun pek çok sistemini etkileyeniltihabi bir doku hastalığı olan sistemik lupus eritamatöz (SLE) hastalığı sizde varsa;doktorunuz muhtemel bir alevlenmeye karşı önlem almak üzere, sizi yalandan takipetmek isteyebilir.
 • Karaciğerinizle ilgili ciddi sorunlarınız varsa,
 • Kalbinizle ilgili ciddi sorunlarınız varsa,
 • Güneş yanıkları belirtileri (kızarıklık, kaşıntı, kabarcık oluşumu) ile güneş yamğı belirtilerinormale göre daha hızlı oluşuyorsa,
 • Böbreklerden aldosteron adlı bir hormonun fazla salgılanması sonucu oluşan primeraldosteronizm adı verilen bir hastalığınız varsa, doktorunuza söyleyiniz. Bu hastalıktailacın etki mekanizması nedeniyle genellikle cevap alınamamaktadır. CO-IRDA benzeriilaçların kullanılması önerilmemektedir.
 • Şeker hastalığınız varsa (diyabet) ve bunun için ilaç kullanıyorsanız (Doktorunuzun şekeriçin kullandığınız ilaçların dozunda ayarlama yapması gerekebilir.)
 • Şekeri "tolere" edemediğiniz veya gizli şeker olduğunuz söylendiyse, bu durumu
 • doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz şeker hastalığının belirgin hale gelmesi açısından sizi yakından takip etmek isteyebilir.

 • CO-IRDA içinde bulunan idrar söktürücü (hidroklorotiyazid) etkin maddesi; elektrolitadı verilen potasyum, sodyum, klor, kalsiyum, magnezyum gibi maddelerin kandakiseviyelerinde değişikliklere yol açabilir. Doktorunuz düzenli aralıklarla sizden kantetkikleri isteyerek, bu maddelerin kanınızdaki değerlerini izleyebilir ve sizi yakındantakip etmek isteyebilir.
 • Lityum içeren bir ilaç kullanıyorsanız, doktorunuza söyleyiniz. CO-İRDA ve lityum'unbirlikte kullanılması tavsiye edilmez.
 • Doping maddesi kullanıp kullanmadığınızı belirlemek için size test yapılması sözkonusuysa, bunu doktorunuza söyleyiniz. CO-IRDA anti-doping testlerinde pozitifsonuçlara yol açabilir.
 • Önceden astım veya alerji geçirdiyseniz, doktorunuza söyleyiniz. CO-İRDA içinde bulunanhidroklorotiyazid maddesine karşı alerji geliştirebilirsiniz.
 • Ameliyat olmanız veya size anestezi uygulanması gerekirse, doktorunuza veya dişhekiminize CO-İRDA kullandığınızı söyleyiniz; tedavinizin aldığınız ilaca uygun şekildedeğiştirilmesi gerekebilir.
 • Aşın susama, ağız kuruluğu, genel halsizlik, uyuşukluk, kas ağnsı veya kramplar, bulantı,kusma veya kalbin çok hızlı atması gibi belirtileriniz var ise doktorunuza mutlakasöylemelisiniz.
 • Daha önceden sülfonamid veya penisilin aleıjiniz var ise geçici miyopiye (uzağı görememe)ve akut dar açılı glukoma (göz tansiyonu) yol açan bir reaksiyon görülebilir.
 • Aliskiren (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CO-IRDA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Gıdalar CO-İRDA’mn vücut tarafından emilmesini etkilemez. Tabletleri, yemekten önce ya da sonra, yeterli miktarda sıvı ile (1 bardak su ile), doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz.

  Alkol ile birlikte kullanımı yatarken veya otururken birden ayağa kalkıldığında baş dönmesi ve göz kararmasıyla kendini gösteren tansiyon düşmesini şiddetlendirebilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz, hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız; CO-İRDA kullanmaya başlamadan önce durumunuzu doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz,hamile olmadan önce veya hamile olduğunuzu öğrenir öğrenmez, ilacı bırakmanızı ve CO-IRDAdışmda başka bir ilacı almanızı tavsiye edecektir. CO-IRDA hamilelikte kontrendikedir.Hamileliğiniz süresince CO-IRDA kul 1 anmamamz gerekir.

  CO-IRDA tedavisi almış iseniz bebeğinizin düşük tansiyon riski açısından yakından gözlenmesi gerekir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Araç ve makina kullanımı

  CO-IRDA araç ve makine kullanma becerinizi muhtemelen etkilemez. Ancak yüksek kan basıncının tedavisi sırasında bazen baş dönmesi ve dengesizlik hissi meydana gelebilir.

  Eğer:

 • Baş dönmesi ve sersemlik hissediyorsanız, araç ve makine kullanmadan öncedoktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • CO-IRDA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  CO-İRDA film tablet içinde yardımcı madde olarak laktoz bulunur. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından şekeri tolere edemediğiniz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan öncedoktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer aşağıda verilen bir ilacı şu anda alıyor veya son zamanlarda aldıysanız lütfen doktorunuza veya eczacımza bunlar hakkında bilgi veriniz:

 • Yüksek tansiyon için alman diğer ilaçlar ve idrar söktürücüler (özellikle furosemid veböbrekte Henle kıvrımı denilen belli bir bölgeyi etkileyen idrar söktürücüler): Tansiyondüşürücü etki artabilir.
 • Yüksek tansiyon için alman aliskiren: Doktorunuz kullandığınız dozu değiştirebilir veya başkaönlemler almak isteyebilir.
 • Vücut potasyum düzeyini etkileyen ilaçlar, potasyum içeren yapay tuz preparatları,serumda potasyum seviyesini arttıran ilaçlar (örneğin; heparin): Serumdaki potasyumdüzeyi artabilir.
 • Kandaki potasyum seviyesinin bozulmasından etkilenen ilaçlar (örneğin, dijitalglikozidleri denen kalp ilaçları ve kalpte ritim bozukluğu tedavisi için kullanılan ilaçlar):Serumdaki potasyum seviyesinin düzenli biçimde izlenmesi gerekir.
 • Lityum içeren ilaçlar: Serumda lityum düzeyi yükselebilir, lityuma bağlı zehirlenmegörülebilir.
 • Steroid yapılı olmayan antiinflamatuar ilaçlar (örn. selektif COX-2 inhibitörleri, aspirin):CO-İRDA’nm kan basıncını düşürücü etkisi azalabilir; kanda potasyum düzeyi yükselebilir,böbrek fonksiyonlarının bozulması riski artar.
 • CO-İRDA’nm içinde hidroklorotiyazid bulunması nedeniyle muhtemel bir ilaç etkileşimine karşı, aşağıda sayılan ilaçlardan birini şu anda alıyor veya son zamanlarda aldıysanız lütfendoktorunuza veya eczacımza bunlar hakkında bilgi veriniz:

 • Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar (ağızdan alman şeker ilaçları ve insülin):Doktorunuzun ilaç dozunu ayarlaması gerekebilir.
 • Kolestiramin gibi anyon değiştirici reçine içeren ilaçlar: İlacınızın emilimi bozulabilir.
 • Kortikosteroidler ve ACTH (adrenokortikotrofık hormon): Elektrolit (kanda bulunansodyum, klor gibi maddeler) kaybı ve kanda potasyum düşüklüğü şiddetlenebilir.
 • Dijital glikozidleri: Kalpte ritim bozukluğu başlayabilir.
 • Steroid yapılı olmayan antiinflamatuar ilaçlar: İlacınızın etkisini azaltabilir.
 • Kas gevşetici ilaçlar (depolarize edici olmayan; örn. tübokürarin gibi): CO-İRDA builaçların etkisini güçlendirebilir.
 • Gut hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar: CO-IRDA kanda ürik asid adlı maddeninseviyesini arttırabilir ve bu ilaçların dozunun arttırılmasına gerek duyulabilir.
 • Kalsiyum tuzları: CO-IRDA kanda kalsiyum seviyesini arttırabilir. Kalsiyum dozununayarlanması için kandaki kalsiyum seviyelerinin düzenli izlenmesi gerekebilir.
 • Kan basıncınızı düşürmek için başka ilaçlar kullanıyorsanız, kanser tedavisigörüyorsanız, ağrı kesiciler ve romatizma ilaçları ve steroid alıyorsanız, doktorunuzasöyleyiniz.
 • Epilepsi (sara) tedavisinde kullanılan karbamazepin: Kandaki sodyum seviyesinidüşürebilir. Kandaki elektrolit seviyesinin izlenmesi gerekebilir. CO-IRDA ile birliktekarbamazepin kullanımınız süresince kandaki elektrolit (kanda bulunan mineraller)seviyelerinin izlenmesi gereklidir.
 • Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda