CEFAKS 250 mg 10 film tablet Farmasötik Özellikleri

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Mikrokristalin selüloz Sodyum lauril sülfat Hidrojene bitkisel yağ Kroskarmelloz sodyum Kolloidal silikon dioksit Film kaplama maddeleri

•    Hidroksipropilmetil selüloz

•    Propilen glikol

•    Metil paraben

•    Propil paraben Opaspray M-1-7120 beyaz

•    Titanyumdioksit

•    Sodyum benzoat

•    Hidroksipropilmetil selüloz

6.2. Geçimsizlikler

Veri yoktur.

6.3. Raf ömrü

48 Ay

6.4    Saklamaya yönelik özel uyarılar

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

10, 14 veya 20 tabletlik Alu-Alu plaka blisterlerde bulunmaktadır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.