CEFAKS 250 mg 10 film tablet Gebelik

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Cefaks gebelik kategorisi B'dir. Cefaks hamilelik kategorisi, Cefaks gebelik kategorisi, Cefaks emzirme, Cefaks anne sütüne geçer mi, Cefaks laktasyon, Cefaks hamilelerde kullanımı, Cefaks ve bebek, Cefaks kullanımı bilgilerini içerir.

Gebelik ve laktasyon

Genel Tavsiye

Gebelik Kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/ Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Kombine oral kontraseptiflerin etkinliğinin azalmasına yol açabilir.

Gebelik dönemi

Sefuroksim aksetilin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Sefuroksim aksetilin deneysel olarak kanıtlanmış hiç bir teratojenik veya embriyopatik etkisi bulunmamakta ise de, bütün diğer ilaçlarda olduğu gibi gebeliğin erken dönemlerinde dikkatlikullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

Sefuroksim anne sütü ile de atılmaktadır. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da sefuroksim aksetil tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına karar verilmelidir.

Üreme yeteneği/Fertilitie

Veri yoktur.