CEFAKS 250 mg 10 film tablet Ruhsat Bilgileri

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

7. RUHSAT SAHİBİ

Deva Holding A.Ş.

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.

No:1 34303 Küçükçekmece/İSTANBUL Tel:    0212 692 92 92

Faks: 0212 697 00 24

8. RUHSAT NUMARASI

189 / 59

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 12.01.1999 Ruhsat yenileme tarihi: 03.10.2011

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ