CEFAKS 250 mg 10 film tablet İçeriği

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Cefaks içeriği, Cefaks formülü, Cefaks içerik, Cefaks içindekiler, Cefaks yardımcı maddeler, Cefaks bileşenleri, Cefaks Etken madde bilgilerini içerir.

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

CEFAKS 250 mg film tablet

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde

Sefuroksim (aksetil olarak).................250    mg

Yardımcı maddeler

Sodyum lauril sülfat........................4.500 mg

Kroskarmelloz sodyum................40.000 mg

Metil paraben....................................0.066    mg

Propil paraben...................................0.053    mg

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler detay bilgisi için tıklayınız.