CEFAKS 250 mg 10 film tablet Kontrendikasyonları

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Cefaks Kontrendikasyonları, Cefaks Sakıncaları, Cefaks etkileri, Cefaks alerji, Cefaks kullanım alanları, Cefaks zararları, Cefaks belirtileri, Cefaks kullanım süresi, Cefaks kullanım şekli, Cefaks etken maddesi bilgilerini içerir.

Kontrendikasyonlar

Sefuroksim veya ilacın içerdiği diğer yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılık.

Sefalosporin antibiyotiklerine aşırı duyarlılığı bilinen hastalarda kontrendikedir.

Beta laktam antibiyotiklere (penisilin, monobaktamlar, karbapenemler gibi) karşı aşırı duyarlılık öyküsü olanlarda kontrendikedir.