BASAGLAR KWIKPEN 100 U/ml SC kullanım için enj. çözelti içeren hazır kalem (6 kalem) Saklanması

Lilly Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Basaglar Kwikpen saklanması, Basaglar Kwikpen muhafazası, Basaglar Kwikpen soğuk, Basaglar Kwikpen nem, Basaglar Kwikpen karanlık, Basaglar Kwikpen ambalaj, Basaglar Kwikpen çocuklardan saklanması, Basaglar Kwikpen son kullanma tarihi, Basaglar Kwikpen firması, Basaglar Kwikpen kullanma talimatı, Basaglar Kwikpen üretici firma bilgilerini içerir.

5.BASAGLAR KWIKPEN'in saklanması

Kullanılmamış kalemler

• Kullanılmamış kalemleri buzdolabında (2°C - 8°C arasında) saklayınız.

• B AS AĞLAR’ı dondurmayınız. Donmuşsa kullanmayınız.

• Kullanılmamış kalemler, eğer kalem buzdolabında saklanıyorsa, etiketi üzerindebelirtilen son kullanma tarihine kadar kullanılabilir.

Kullanımdaki kalemler

• Kullanmakta olduğunuz kaleminizi oda sıcaklığında (30 °C altında) , ısı ve ışıktankoruyarak saklayınız.

• Kullanmakta olduğunuz kalem 28 gün kullanımdan sonra içinde hala insülin kalsa bileatılmalıdır.

Kaleminizin güvenli ve etkili kullanımı ile ilgili olarak genel bilgiler

• Kalemi ve iğne uçlarını çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerdesaklayınız.

• Kaleminizin herhangi bir parçası kırık veya hasarlı gibi görünüyorsa, kalemikullanmayınız.

• Kaleminizin kaybolması veya hasar görmesi ihtimaline karşı yanınızda daima yedekbir kalem bulundurunuz.

Sorun giderme

• Eğer kalem kapağını çıkaramazsanız, kapağı hafifçe ileri ve geri çevirip ardından kapağıdik olarak çekiniz.

• Doz düğmesini itmek eğer zorsa:

Düğmeye daha yavaşça basmak itmeyi daha kolaylaştırabilir.

İğne ucu tıkanmış olabilir. Yeni bir iğne ucu takınız ve kalemi yeniden kullanıma hazır hale getiriniz.

Kaleminizin içinde toz, yiyecek ya da sıvı olabilir. Bu kalemi atıp yeni bir kalem alınız.

BAS AĞLAR KwikPen’inizle ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz olduğunda yardım için sağlık görevlinizle iletişime geçiniz.

21/21