VI-MINERAL 30 çiğneme tableti Zararları

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Vi-Mineral zararları, Vi-Mineral önlemler, Vi-Mineral riskler, Vi-Mineral uyarılar, Vi-Mineral yan etkisi, Vi-Mineral istenmeyen etkiler, Vi-Mineral cinsel, Vi-Mineral etkileri, Vi-Mineral tedavi dozu, Vi-Mineral aç mı tok mu, Vi-Mineral hamilelik, Vi-Mineral emzirme, Vi-Mineral alkol, Vi-Mineral kullanımı bilgilerini içerir.

İstenmeyen etkiler

, aşağıda MedDRA sistem-organ sınıfına göre ve mutlak sıklık olarak verilmiştir.

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahminedilemiyor).

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan:Aşırı duyarlılık reaksiyonları Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlıkmesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi(TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir. (www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0800314 0008; faks: 03122183599)