VI-MINERAL 30 çiğneme tableti Dozu

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Vi-Mineral dozu, Vi-Mineral dozaj, Vi-Mineral doz aşımı, Vi-Mineral uygulama, Vi-Mineral kullanım şekli, Vi-Mineral kullanımı, Vi-Mineral kullanım süresi, Vi-Mineral açmı tokmu, Vi-Mineral nedir, Vi-Mineral ne için kullanılır, Vi-Mineral nasıl kullanılır, Vi-Mineral faydaları, Vi-Mineral etkileri, Vi-Mineral günde kaç kez, Vi-Mineral sabah mı akşam mı, Vi-Mineral fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uygulama şekli

Pozoloji

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Yetişkinlere günde 2 tablet, 9 yaş üzerindeki çocuklara günde 1 tablet olarak verilir.

Uygulama şekli:

Vİ-MİNERAL çiğneme tableti oral uygulama içindir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Ciddi karaciğer veya böbrek yetmezliği/disfonksiyonu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Pediyatrik popülasyon: Pediyatrik hastalarda etkililik ve güvenliliği değerlendirilmemiştir. Geriyatrik popülasyon: Doz ayarlaması gerekmemektedir.

Doz aşımı ve tedavisi

Vİ-MİNERAL’in terkibinde yer alan A vitamininin toksik dozları (oral) ve hipervitaminoz belirtileri aşağıda yer almaktadır:

Akut Toksisite: 1 defada vücut ağırlığının her kg’ı için 25.000 ünite.

Bebeklerde: 350.000 ünite.

Erişkinlerde: 2 milyon ünitenin üstü.

Kronik Toksisite: 6-15 ay süre ile vücut ağırlığının her kg’ı için 4000 ünite.

3-6 aylık Bebeklerde: 1-3 ay süre ile günde 18.500 ünite.

Erişkinlerde: 3 gün süre ile günde 1 milyon ünite veya 18 aydan uzun süre günde 50.000 ünite veya 2 ay süre ile günde 50.000 ünite.

Hipervitaminoz Belirtileri:

Genel Belirtiler: Yorgunluk hali, karında rahatsızlık hissi, iştah azalması, kusma.

Özel Belirtiler:

İskelet: Gelişimde yavaşlama, artralji, epifizin erken kapanması.

Merkezi Sinir Sistemi: İrritabilite, baş ağrısı, kafa içi basıncında artma, egzoftalmi, papilla ödemi. Dermatolojik: Dudaklarda çatlama, deskuamasyon, pigmentasyonda artma, alopesi.

Sistemik: Hipomenore, hepatosplenomegali, sarılık, lökopeni.