VI-MINERAL 30 çiğneme tableti Farmakolojik Özellikleri

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Vitamin-mineral kombinasyonları ATC kodu: A11JB

Vİ-MİNERAL organizma için gerekli vitaminleri ve vitamin metabolizmasında katalizatör olarak rol oynayan mineralleri, günlük ihtiyacı karşılayacak şekilde ihtiva eden hoş lezzetli bir müstahzardır. Vitaminler, organizma için elzem nitelikte maddeler olup karbohidrat, yağ, enerji, protein ve nükleik asit metabolizmalarının yanısıra aminoasit, kolajen, nörotransmitter sentezlerinin gerçekleştirilebilmesi, fiziksel ve mental fonksiyonların yerine getirilebilmesi açısından büyük önem taşır.

A vitamini büyüme ve epitel dokunun gelişiminden sorumludur. İmmun sistemi düzenler ve vücudun enfeksiyonlardan korunmasında rol oynar. B1 vitamini karbohidrat metabolizmasına etki eder. Sinir dokusu ve kalp fonksiyonlarının düzenlenmesini sağlar. B2 vitamini enerji üretiminde rol oynar. B6 vitamini protein metabolizmasında önemlidir. B12 vitamini vücutta metionin, timidin, protoporfirinin biyosentezlerini aktive eden ve nükleoprotein ile hemoglobinin yapımında katalizör işlevi görerek normal eritropoezi temin eden bir vitamindir. Kemik iliği ve gastrointesitinal sistemde önemli roller üstlenir. C vitamininin, enfeksiyonlara karşı organizmanın direncini arttırıcı ve hematopoetik etkileri mevcuttur. Diş ve kemik oluşumu için önemlidir. Nikotinamid vücutta gerçekleşen birçok metabolik reaksiyonda koenzim olarak rol oynar. Kalp-damar sağlığı, cilt ve gastrointestinal sistemin işleyişi açısından önemlidir. D vitamini kalsiyum ve fosforun barsaklardan emilimini arttırır. Buna bağlı olarak kemiklerdeki kalsiyum miktarı ayarlanır.

Mineraller vücut fonksiyonlarının optimum düzeyde ve sağlıklı bir biçimde çalışabilmesi için gerekli maddelerdir.

Yetersiz beslenme genellikle kompleks bir özellik gösterip, vitamin eksikliği de tek bir vitaminin nadiren eksikliğine bağlı olduğundan, tatmin edici neticelerin sağlanabilmesi için uzun süreli ve komple bir mineral ve vitamin tedavisine ihtiyaç vardır. Vİ-MİNERAL, vitamin noksanlıklarında ve tek taraflı perhizlerde görülen vitamin eksikliklerini karşılayacak şekilde hazırlanmıştır. İhtiva ettiği vitaminlerin sentetik oluşu ve koku verici maddelerin hipoallerjik olmaları nedeni ile allerjik belirtilere sebep olmaz.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Emilim:

Vİ-MİNERAL içindeki 8 esansiyel vitamin ve 9 adet mineral ve eser element gastrointestinal sistemden hızlı bir şekilde emilir. Emilim çoğunlukla ince barsaktan gerçekleşir. Esansiyel vitaminlerin emilimi aktif taşıma ile olur. Bunun doza bağımlı olarak gerçekleştiği düşünülmektedir.

Dağılım:

Vİ-MİNERAL içerisindeki vitaminler, mineraller ve eser elementler geniş bir şekilde dokulara dağılır.

Metabolizma:

Esansiyel vitaminler ve demirin metabolizasyonu karaciğerde olur. Bu gerek oksidasyon gerekse sülfasyon yoluyla gerçekleşir.

Eliminasyon:

Vİ-MİNERAL içerisinde bulunan emilmiş vitamin, mineral ve eser elementler yüksek plasma konsantrasyonlarına ulaştıklarında ihtiyaç fazlası olan miktar idrarla, gastrointestinal sistemden emilememiş olan kısım ise feçes ile elimine edilir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Vİ-MİNERAL’ in içerdiği etkin maddeler Türkiye ve Dünya’nın çeşitli ülkelerinde yıllardır kullanılmakta olup, hakkındaki tüm bilgiler standart monografların ve vademekum bilgilerinin yer aldığı kitaplarda yer almaktadır. Kullanımları ile görülebilecek olumsuz etkiler ilgili bölümlerde yeralmaktadır (4.4, 4.5, 4.8, 4.9).