VI-MINERAL 30 çiğneme tableti Etkileşimi

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Vi-Mineral etkileşimi, Vi-Mineral etken madde, Vi-Mineral yardımcı maddeler, Vi-Mineral alkol, Vi-Mineral etkileşim, Vi-Mineral kullananlar, Vi-Mineral dozu, Vi-Mineral kullanımı bilgisini içerir.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler

Birbirlerinin emilimlerini bozabileceklerinden, demir içeren preparatlar tetrasiklinler ile aynı zamanda kullanılmamalıdır. Eğer tetrasiklinlerin Vİ-MİNERAL ile aynı zamanda kullanılmalarıgerekiyorsa, her iki ilacın alınması sırasında yaklaşık iki saatlik bir zaman farkı olmalıdır.Anti-asitlerin oral demir preparatları ile eşzamanlı olarak verilmeleri demir emiliminiazaltmaktadırlar. Anti-asitler ile demir preparatları uygulamaları arasında üç saatlik bir zaman aralığıolmalıdır.

Parafin yağı gibi laksatiflerle eş zamanlı tedavi D vitamininin gastrointestinal emilimini azaltabilmektedir.

B1 vitamini (tiamin):

• Tiosemikarbazon ve 5-fluorourasil, tiamin etkinliğini inhibe eder.

• Antiasitler tiamin emilimini inhibe ederler.

Laboratuvar testi enterferansları

• Tiamin, Ehrlich reaktifi kullanılarak yapılan ürobilinojen tayininde yanlış pozitif sonuçlarıngörülmesine neden olabilir.

• Yüksek tiamin dozları, serum teofilin konsantrasyonlarının spektrofotometrik tayininiengelleyebilir.

B6 vitamini (piridoksin):

Çeşitli ilaçlar piridoksinle etkileşime geçerler ve daha düşük piridoksin seviyelerinin görülmesine yol açabilirler. Bu ilaçlar arasında şunlar bulunur:

• Sikloserin

• Hidralazinler

• İsoniazid

• Desoksipiridoksin

• D-penisilamin

• Oral kontraseptifler

• Fenitoin

• Alkol

Yüksek dozda alınan B6 vitamini, levodopanın etkisini önlemektedir. B6 vitamini, tedavi amacıyla verilen levodopanın yıkılımını hızlandırır ve onun etkisini azaltır. Bu nedenle levodopa ile tedaviedilen hastalarda, B6 vitamini, günlük ihtiyaç olan 2 mg dozun birkaç katı üzerindekullanılmamalıdır. Hastaya periferal dekarboksilaz inhibitörü veya levodopa ve periferikdekarboksilaz inhibitörü kombinasyonu uygulandığında bu etkileşim söz konusu değildir.

B12 vitamini:

Aşırı miktarda iki haftadan uzun süre alkol alımı, aminosalisilatlar, kolşisin, özellikle aminoglikozidlerle kombinasyonu, histamin (H2) reseptör antagonistleri, metformin ve ilgilibiguanidler, oral kontraseptifler ve proton pompası inhibitörleri gastrointestinal kanaldan B12vitamini absorbsiyonunu azaltabilir; bu tedavileri alan hastalarda B12 vitamini gereksinimi artar.Antibiyotikler, serum ve eritrosit B12 vitamini konsantrasyonu mikrobiyolojik ölçüm metodunuetkileyebilir ve yalancı düşük sonuçlara neden olabilir.

Yüksek ve devamlı folik asit dozları kanda B12 vitamini konsantrasyonlarını düşürebilir. Askorbik asit, vitamin B12’yi tüketebilir. Vitamin B12’nin oral olarak alımından 1 saat sonra büyük miktarda Cvitamininden sakınmak gerekir.

Demir absorbsiyonu yumurta ve süt alımı ile inhibe edilir.