VI-MINERAL 30 çiğneme tableti Gebelik

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Vi-Mineral gebelik kategorisi C'dir. Vi-Mineral hamilelik kategorisi, Vi-Mineral gebelik kategorisi, Vi-Mineral emzirme, Vi-Mineral anne sütüne geçer mi, Vi-Mineral laktasyon, Vi-Mineral hamilelerde kullanımı, Vi-Mineral ve bebek, Vi-Mineral kullanımı bilgilerini içerir.

Gebelik ve laktasyon

Genel Tavsiye

Günlük önerilen dozlarda alındığında gebelik kategorisi C’dır.

Çocuk doğurma potansiyali bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Vİ-MİNERAL ’in çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Gebelik dönemi

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/ doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelikpotansiyel risk bilinmemektedir.

Vİ-MİNERAL gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

DİKKAT: A vitamini gebelere günde 5000 ünitenin (günde 1 tablet) üstünde verildiğinde teratojenik etki gösterebilir.

Laktasyon dönemi

Vİ-MİNERAL’ in içindeki etkin maddelerin terapötik dozları emziren kadınlara uygulandığı takdirde memedeki çocuk üzerinde etkiye neden olabilecek ölçüde atılmaktadır.

Vİ-MİNERAL gerekli olmadıkça emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite:

Üreme yeteneği ve fertilite üzerine herhangi bir etki bildirilmemiştir.