VI-MINERAL 30 çiğneme tableti Farmasötik Özellikleri

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Laktoz

Portakal aroması Magnezyum stearat Kolloidal silikon dioksit Kaplama maddeleri:

Mannitol

Polivinil pirolidon K 25 Sodyum sakkarin Sodyum siklamat Nişasta Jelatin

FD&C Yellow No: 5 FD&C Yellow No:6 Portakal aroması Kolloidal silikon dioksit Magnezyum stearat

6.2. Geçimsizlikler

Bulunmamaktadır.

6.3. Raf ömrü

24 Ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

HDPE’den yapılmış, beyaz opak şişe - enjeksiyon kalıbı ile yapılmış propilen, beyaz renkli çocuk emniyetli kapak.

Her bir kutu 30 çiğneme tableti içermektedir.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da artık materyaller ”Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliklerine ugun olarak imha edilmelidir.