VANSEF 500 mg IM/IV enjeksiyon için toz içeren flakon İçeriği

Atılgan İlaç Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Vansef içeriği, Vansef formülü, Vansef içerik, Vansef içindekiler, Vansef yardımcı maddeler, Vansef bileşenleri, Vansef Etken madde bilgilerini içerir.

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

VANSEF 500 mg IM/IV enjeksiyon için toz içeren flakon

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Flakon;

Her flakonda 500 mg sefazolin (sodyum olarak) bulunur.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler detay bilgisi için tıklayınız.