SOMATULINE L.P.120 mg enjektabl solüsyon Zararları

Gen İlaç Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Somatuline zararları, Somatuline önlemler, Somatuline riskler, Somatuline uyarılar, Somatuline yan etkisi, Somatuline istenmeyen etkiler, Somatuline cinsel, Somatuline etkileri, Somatuline tedavi dozu, Somatuline aç mı tok mu, Somatuline hamilelik, Somatuline emzirme, Somatuline alkol, Somatuline kullanımı bilgilerini içerir.

İstenmeyen etkiler

Çok yaygın (>1/10); yaygın (> 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100);

seyrek (>1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden

hareketle tahmin edilemiyor).

Gastrointestinal sistem hastalıkları

Çok yaygın : diyare

karın ağrısı bulantı

safra taşı veya çamuru

Yaygın : kabızlık

gaz

Genel hastalıklar

Yaygın olmayan: asteni

yorgunluk biluribin artışı

Seyrek : enjeksiyon bölgesinde ağrı

deri nodülü sıcak basması bacak ağrısı keyifsizlik baş ağrısı kusma tenezm

anormal glukoz toleransı hiperglisemi libidoda azalma

uyku hali kaşıntı

terlemede artış.

Lokal tolerans: