SOMATULINE L.P.120 mg enjektabl solüsyon Etkileşimi

Gen İlaç Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Somatuline etkileşimi, Somatuline etken madde, Somatuline yardımcı maddeler, Somatuline alkol, Somatuline etkileşim, Somatuline kullananlar, Somatuline dozu, Somatuline kullanımı bilgisini içerir.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler

Oral siklosporinle birlikte lanreotid enjeksiyonunun uygulanması siklosporin kan düzeylerini azaltır, bu nedenle siklosporin kan konsantrasyonları gözlenmelidir.

İnsülinle beraber kullanımda hipoglisemi riski bulunmaktadır. Endojen glukagon salımmımndaki azalmayı takiben insülin ihtiyacı azalır. Hasta hipoglisemi riski nedeniyle bilgilendirilmelidir. Glisemik ve üriner gözlem yapılmalı ve lanreotid ile tedavi sırasında insülin dozajı adapte edilmelidir.

Plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanan ilaçlarla etkileşim, lanreotidin serum proteinlerine orta derecede bağlanması nedeniyle (% 78 ortalama serum proteinüraz) beklenilmez.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon: