SOMATULINE L.P.120 mg enjektabl solüsyon Kullanımı

Gen İlaç Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.SOMATULINE L.P.120 nasıl kullanılır ?

Akromegali:

Önerilen başlangıç dozu her 28 günde bir uygulanan 60 mg'dır.

Daha sonra doz hastanın yanıtına göre (semptomların azalması ve/veya GH ve/veya IGF-1 hormon düzeylerindeki azalma ile değerlendirilen) ayarlanmalıdır. Eğer, istenilen yanıt elde edilemezse doz arttırılabilir. Tam bir kontrol sağlanırsa doz azaltılabilir. SOMATULİNE AUTOGEL ile tedaviye iyi yamt veren kontrollü hastalarda, 42-56 günde bir SOMATULİNE AUTOGEL 120 mg ile tedavi edilebilir.

Semptomların, GH ve IGF-1 hormon düzeylerinin uzun dönem izlenmesi klinik olarak belirtildiği gibi yürütülmelidir.

Nöroendokrin tümörler:

Önerilen başlangıç dozu her 28 günde bir uygulanan 60- 120 mg'dır. Elde edilen semptomlarda iyileşme derecesine göre doz ayarlanmalıdır.

SOMATULİNE AUTOGEL ile tedaviye iyi yamt veren kontrollü hastalarda, 42-56 günde bir SOMATULİNE AUTOGEL 120 mg ile tedavi edilebilir.

Uygulama yolu ve metodu

-Sadece kalçanın üst dış kadranına derin deri altı (subkütan) enjeksiyon içindir.

-SOMATULİNE AUTOGEL kullanıma hazır ve tek kullanımlık şırınga formundadır.

-Enjeksiyon nasıl yapılacağı konusunda yeterince eğitildikten sonra, hastanın kendisi veya yakını tarafından ya da bir sağlık personelince uygulanmalıdır.

-Eğer enjeksiyon hastanın kendisi veya yakını tarafından yapılacaksa enjeksiyon tercihen baldırın üst dış kısmına yapılmalıdır,

1-Uygulamadan 30 dakika önce buzdolabından SOMATULİNE AUTOGEL' i alınız,

2-Ellerinizi yıkayınız ve hazırlama için temiz bir alan seçiniz.

3-Laminantlı ambalajın açılmamış olduğunu kontrol ederek, dikkatlice çıkartınız,

4-Tulumba koruyucuyu çıkartınız.

5-Enjeksiyon yapılacak yer olan, kalçanın üst dış kadranı yada baldırın üst dış kısmını alkollü bezle siliniz. SOMATULİNE AUTOGEL' in enjekte edildiği yerler her enjeksiyonda sağ veya sol olarak değiştirilmelidir.

6-İğne kapağını çıkartınız.

7-Deriyi kıvırmadan iğneyi kalçanın üst dış kadranı ya da baldırın üst dış kısmına batırınız, İğne dik olarak ve tam uzunlukta hızlıca batırılmalıdır (derin enjeksiyon),

8-İlacı, aşağıdaki şekilde gösterildiği üzere iğneyi hareket ettirmeden tulumba üzerine sabit bir basınç uygulayarak yavaşca enjekte ediniz.

veya

9-Uygulamadan sonra enjeksiyon bölgesini ovmayınız veya masaj yapmayınız.

10-Kullanım sonrası iğnenin ucuna koruyucu kapağı takarak imha ediniz.

11- Şırınga uygun şekilde imha edilmelidir. Nasıl imha edileceği konusunda doktorunuz veya hemşirenize danışınız.

Tedavi süresi:

SOMATULİNE AUTOGEL ile tedavinizin ne kadar süreceğine doktorunuz karar verecektir.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda hiçbir doz ayarlaması yapılmasına gerek olmadan, doktor tarafından önerilen doza göre kullanılır.

Özel kullanım durumları

Ciddi böbrek bozukluğu bulunan vakalarda toplam lanreotid atılımında yaklaşık olarak 2 kat azalma görülmüştür. Bu nedenle uygulanacak doz doktorunuz tarafından kararlaştırılacaktır.

Karaciğer bozukluklarında, vücutta ortalama kalış süresi ve dağılım hacminde artışlar gözlenmiştir. Karaciğer fonksiyonlarınızda yetersizlik durumlarında, uygulanacak doz için doktorunuza danışınız.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz SOMATULİNE AUTOGEL ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Eğer SOMATULİNE AUTOGEL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SOMATULINE L.P.120 kullanırsanız

SOMATULİNE AUTOGEL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Doz aşımında semptomların iyileştirilmesine yönelik tedavi uygulanmalıdır.

SOMATULINE L.P.120'i kullanmayı unuttuysanız

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız

önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

SOMATULINE L.P.120 ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.