SOMATULINE L.P.120 mg enjektabl solüsyon Dozu

Gen İlaç Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Somatuline dozu, Somatuline dozaj, Somatuline doz aşımı, Somatuline uygulama, Somatuline kullanım şekli, Somatuline kullanımı, Somatuline kullanım süresi, Somatuline açmı tokmu, Somatuline nedir, Somatuline ne için kullanılır, Somatuline nasıl kullanılır, Somatuline faydaları, Somatuline etkileri, Somatuline günde kaç kez, Somatuline sabah mı akşam mı, Somatuline fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uygulama şekli

Pozoloji/ uygulama sıklığı süresi:

Akromegali

Önerilen başlangıç dozu her 28 günde bir uygulanan 60-120 mg’ dır. Karsinoid tümörler:

Önerilen başlangıç dozu 28 günde bir (4 hafta) 90 mg’ dır.

Tedavinin adaptasyonu:

Tedavi spesifik ünitelerde her hasta için ayarlanmalıdır.

Doz, semptomlardaki değişikliklerin değerlendirilmesi ve GH ile IGF-1 plazma düzeylerinin gözlenmesiyle değerlendirilen yanıta göre kişiselleştirilebilir.

Akromegali:

GH ve IGF-1 konsantrasyonları normalize olduğunda (GH < 1 ng/ml ve normalize edilen IGF-1 ve/yada klinik semptomların kaybolması) doz azaltılması önerilir. GH konsantrasyonu 2.5 ng/ml ve 1 ng/ml arasında olduğunda doz idame ettirilmesi önerilir. GH konsantrasyonu 2.5 ng/ml’den yüksek olduğunda doz artırılması önerilir.

Somatuline Autogel ile iyi kontrol edilen hastalar her 42-56 günde bir Somatuline Autogel 120 mg ile tedavi edilebilir.

Karsinoid tümörler:

Klinik semptomlarla değerlendirilen (ateş basması ve yumuşak gaita) yetersiz yanıt durumunda doz her 28 günde bir 120 mg’a artırılabilir (4 hafta).

Klinik semptomlarla değerlendirilen (ateş basması ve yumuşak gaita) yeterli yanıt durumunda doz her 28 günde bir 60 mg’a azaltılabilir (4 hafta).

Uygulama şekli:

Somatuline Autogel, kalçanın üst dış kadranına derin subkütan yolla enjekte edilir. Enjeksiyon sağlık profesyonelince yapılmalıdır. Ancak, Somatuline Autogel ürününün stabil dozunu alan hastalarda bir sağlık profesyonelince uygun eğitim sonrası bir başka kişi yada hastanın kendi tarafından uygulanabilir. Kendi kendine enjeksiyon durumunda (self-enjeksiyon) enjeksiyon baldırın üst dış kısmına yapılmalıdır. Eğitilmiş kişi yada hasta tarafından uygulama kararına sağlık profesyoneli karar vermelidir.

Uygulama yeri ne olursa olsun, deri hiçbir zaman kıvrılmamalı ve iğne deriye dik olarak tam uzunlukta hızlıca geçirilmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/karaciğer yetmezliği: Şiddetli renal yetmezliği olan kişiler yarılanma ömrü ve AUC (eğri altı alanı)’de artışla lanreotidin total serum klerensinde yaklaşık olarak 2 kat azalma göstermiştir.

Hepatik yetmezlikte, ortalama kalış süresi ve dağılma hacminde artış gözlenir ama, total klerens veya AUC’de herhangi bir farklılık yoktur.

Pediyatrik popülasyon: Somatuline Autogel’in çocuklarda kullanımı ile ilgili tecrübe günümüzde yoktur. Bu nedenle, çocuklarda Somatuline Autogel kullanımı önerilmez.

Doz aşımı ve tedavisi

Klinik çalışmalarda lanreotid tedaviye ilişkin ciddi yan etkiler olmadan günde 15 mg dozuna kadar uygulanmıştır. Eğer, aşırı dozaj oluşursa, semptomatik tedavi yapılmalıdır.