SOMATULINE L.P.120 mg enjektabl solüsyon Gebelik

Gen İlaç Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Somatuline gebelik kategorisi C'dir. Somatuline hamilelik kategorisi, Somatuline gebelik kategorisi, Somatuline emzirme, Somatuline anne sütüne geçer mi, Somatuline laktasyon, Somatuline hamilelerde kullanımı, Somatuline ve bebek, Somatuline kullanımı bilgilerini içerir.

Gebelik ve laktasyon

Genel Tavsiye Gebelik Kategorisi: C

Çocuk Doğurma Potansiyeli Bulunan Kadınlar/ Doğum Kontrolü (Kontrasepsiyon)

Hayvanlardaki çalışmalar herhangi bir teratojenik etki göstermemiştir. Bu nedenle, bu

şekildeki malformasyonlardan sorumlu maddeler iki farklı hayvan türünde iyi yürütülen çalışmalarda hayvanlarda herhangi bir teratojenik etkiye neden olmadığından insanlarda malformasyonlar beklenmez.

Gebelik Dönemi

Klinik pratikte, bu ilacın malformasyon yada fötotoksisiteye neden olup olmadığını değerlendirecek yeterli bilgi mevcut değildir. Fakat farmakolojik aktivitesine bakıldığında (büyüme hormonu antagonizması) bu ilaç hamile kadınlarda kontrendikedir.

Laktasyon Dönemi

Somatuline Autogel alan kadınlarda emzirme kontrendikedir.
Üreme Yeteneği/ Fertilite