LOTEBRA göz damlası 1 adet 5ML Zararları

Abdi İbrahim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Lotebra zararları, Lotebra önlemler, Lotebra riskler, Lotebra uyarılar, Lotebra yan etkisi, Lotebra istenmeyen etkiler, Lotebra cinsel, Lotebra etkileri, Lotebra tedavi dozu, Lotebra aç mı tok mu, Lotebra hamilelik, Lotebra emzirme, Lotebra alkol, Lotebra kullanımı bilgilerini içerir.

İstenmeyen etkiler

Çok yaygın (> 1/10); yaygın (> 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (> 1/1.000 ila < 1/100); seyrek (> 1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek (< 1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerdenhareketle tahmin edilemiyor).

Göz hastalıkları

Yaygın: Oküler enjeksiyon, yüzeysel noktalı keratit, göziçi basınç artışı, yanma ve batma, aşın duyarlılık ile göz kapağında kaşınma ve şişme, konjunktival eritemin de dahil olduğu lokalizeoküler toksisite

Yaygın olmayan: Görme bozuklukları, akıntı, kaşıntı, gözyaşı salgısı bozukluğu, fotofobi, kornea birikintileri, oküler rahatsızlık, gözkapağı bozukluğu, diğer tanımlanmamış okülerrahatsızlıklar,

Seyrek: optik sinir hasarına ve görme keskinliği, görme alanı kusurlanna neden olabilecek göziçi basınç artışı, posterior subkapsüler katarakt oluşumu, yara iyileşmesinde gecikme veherpes simplex de dahil olmak üzere çeşitli patojenlerin neden olduğu sekonder okülerenfeksiyonlar ile kornea ya da skleranın inceldiği bölgede göz küresi delinmesi, göziçibasıncında artış (>10 mmHg)

Bilinmiyor: Sekonder enfeksiyon gelişimi, mantar enfeksiyonları

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Baş ağrısı

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonların raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesineolanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu TürkiyeFarmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta:tufam@titck,gov.tr: tel:0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)