LOTEBRA göz damlası 1 adet 5ML Dozu

Abdi İbrahim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Lotebra dozu, Lotebra dozaj, Lotebra doz aşımı, Lotebra uygulama, Lotebra kullanım şekli, Lotebra kullanımı, Lotebra kullanım süresi, Lotebra açmı tokmu, Lotebra nedir, Lotebra ne için kullanılır, Lotebra nasıl kullanılır, Lotebra faydaları, Lotebra etkileri, Lotebra günde kaç kez, Lotebra sabah mı akşam mı, Lotebra fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Etkilenen gözün konjunktiva kesesine 4-6 saatte bir, 1-2 damla damlatılır. İlk 24-48 saat için, dozaj 1-2 saatte bir damla olacak şekilde artırılabilir. Klinik belirtilerde gözlenen iyileşmeyegöre, damlatma sıklığı aşamalı olarak azaltılmalıdır. Tedavinin erkenden kesilmemesine özengösterilmelidir.

Uygulama şekli:

Kullanmadan Önce iyice çalkalanmalıdır

Yalnızca oftalmik kullanıma yöneliktir. Tedavinin başlatılması ve 14 gün sonra tedavinin tekrarlanması, hastanın yarıklı lamba mikroskopisi ve uygun koşullarda flüoresan boyama gibibüyütme yöntemleriyle muayene edilmesinden sonra, bir hekim tarafından yapılmalıdır.

2 gün sonunda belirti ve semptomlarda bir iyileşme olmazsa hasta yeniden değerlendirilmelidir.

Kontaminasyonu önlemek için damlalığın ucu herhangi bir yüzeye temas ettirilmemelidir. Ağrı, kızarıklık, kaşıntı ya da inflamasyonun ortaya çıktığı veya kötüleştiği durumlardadoktora başvurulmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler :

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Topıkal oftalmik kullanım ile ilgili olarak bu popülasyona ait bir bildirim bulunmamaktadır. Pediyatrik popülasyon :

Pediyatrik hastalarda güvenlilik ve etkililiği değerlendirilmemiştir. Yaşlı ve genç hastalar arasında güvenlilik ve etkililik açısından bir fark gözlemlenmemiştir.

Geriyatrik popülasyon:

Topikal oftalmik kullanım ile ilgili olarak bu popülasyona ait bir bildirim bulunmamaktadır. Yaşlı ve genç hastalar arasında güvenlilik ve etkililik açısından bir fark gözlemlenmemiştir,

Doz aşımı ve tedavisi

LOTEBRA ile ortaya çıkabilecek olan doz aşımının klinik belirti ve bulgulan, bazı hastalarda görülen advers reaksiyonlara benzeyebilir (noktalı keratit, eritem, göz yaşarmasında artış,ödem ve göz kapağında kaşıntı).