LOTEBRA göz damlası 1 adet 5ML Gebelik

Abdi İbrahim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Lotebra gebelik kategorisi C'dir. Lotebra hamilelik kategorisi, Lotebra gebelik kategorisi, Lotebra emzirme, Lotebra anne sütüne geçer mi, Lotebra laktasyon, Lotebra hamilelerde kullanımı, Lotebra ve bebek, Lotebra kullanımı bilgilerini içerir.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli üzerine herhangi bir etkisi bildirilmemiştir.

Gebelik dönemi

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik ve/veya embriyonal/fetal gelişim ve/veya doğum ve/veya doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlarayönelik potansiyel risk bilinmemektedir. Gebe kadınlarda yürütülen yeterli sayıda kontrollüçalışma bulunmadığından, LOTEBRA gebelik döneminde yalnızca olası yararın fetüsüzerindeki olası riskten üstün olduğu durumda kullanılmalıdır

Laktasyon dönemi

Kortikosteroidlerin topikal oftalmik uygulamasının anne sütünde saptanabilir miktarlarda sistemik emilime neden olup olmadığı bilinmediğinden, emziren annelerde LOTEBRAkullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Üreme yeteneği (fertilite)

Üreme yeteneği üzerine herhangi bir etkisi bildirilmemiştir.