LOTEBRA göz damlası 1 adet 5ML Uyarılar

Abdi İbrahim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Lotebra uyarılar, Lotebra zararları, Lotebra önlemler, Lotebra riskler, Lotebra yan etkisi, Lotebra alerji, Lotebra alkol, Lotebra hamileler, Lotebra emzirme, Lotebra araç kullanımı, Lotebra fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uyarılar

• Göze enjekte edilmez.

• Kortikosteroidlerin uzun sureli kullanımı optik sinir hasarı, görme keskinliği ve görmealanında kusurlarla birlikte glokoma ve posteriyor subkapsüler katarakt oluşumunaneden olabilir. Glokom varlığında steroidler dikkatli kullanılmalıdır.

• Bazı hastalarda topikal uygulanan aminoglikozitlere karşı duyarlılık gelişebilir.Duyarlılık reaksiyonunun gözlendiği durumda ilaç bırakılmalıdır.

• Uzun süreli kortiko steroid kullanımı konakçı yanıtını baskılayabilir ve sekonder okülerenfeksiyon riskini artırabilir. Kornea ya da sklerada incelmeye neden olan hastalıklardatopikal steroid kullanımıyla birlikte yırtılmaların oluştuğu bilinmektedir Gözdeki akutpürülan durumlarda, steroidler enfeksiyonu maskeleyebilir ya da mevcut enfeksiyonuartırabilirler.

• Oküler steroid kullanımı hastalığın seyrini uzatabilir ve gözdeki çeşitli viral enfeksiyonların şiddetini alevlendirebilir (herpes simplex de dahil olmak üzere).Herpes simplex öyküsü olan hastalann tedavisinde kortikosteroid içeren bir ilaçkullanılırken dikkatli olunmalıdır.

• Katarakt cerrahisinden sonra steroid kullanımı iyileşmeyi geciktirebilir ve blep oluşumu insidansını artırabilir.

• Yalnızca oftalmik kullanıma yöneliktir.

• Tedavinin başlatılması ve 14 gün sonra tedavinin tekrarlanması, hastanın yarıklı lambamikroskopisi ve uygun koşullarda flüoresan boyama gibi büyütme yöntemleriylemuayene edilmesinden sonra, bir hekim tarafından yapılmalıdır,

• 2 gün sonunda belirti ve semptomlarda bir iyileşme söz konusu değilse hasta yenidendeğerlendirilmelidir.

• Ürün 10 gün ya da daha fazla süreyle kullanılmış ise, zor olmasına rağmen çocuklardave işbirliği kurulaması zor hastalarda dahi, göz içi basıncı izlenmelidir.

• Uzun süreli lokal steroid uygulamalarında, korneada mantar enfeksiyonları gelişebilir.

Bir steroidin kullanılmış olduğu ya da kullanılmaya devam edildiği inatçı kornea ülserasyonlannda mantar invazyonu göz önünde bulundurulmalıdır. Uygun koşullardamantar kültürü yapılmalıdır

• Diğer antibiyotik preparatlarla olduğu gibi, uzamış antibiyotik kullanımı, mantarlarında dahil olduğu, duyarlı olmayan bazı organizmaların üremesine neden olabilir. Süperenfeksiyonun geliştiği durumda uygun tedavi başlatılmalıdır.

• Aminoglikozid grubundan diğer antibiyotiklere çapraz duyarlılık gelişebilir; bu ürünekarşı aşın duyarlığın gözlendiği olgularda ilacın kullanımı kesilmeli ve uygun önlemleralınmalıdır.

• LOTEBRA kullanımı sırasında, kontaminasyonu önlemek için damlalığın ucu herhangibir yüzeye temas ettirilmemelidir. Ağrı, kızarıklık, kaşıntı ya da inflamasyonun ortayaçıktığı veya kötüleştiği durumlarda doktora başvurulmalıdır.

• Ürün şişenin ilk açıldığı tarihten sonra 30 gün içinde kullanılıp, atılmalıdır.

• Benzalkonyum klorür içeren tüm oftalmik preparatlarda olduğu gibi, LOTEBRAdamlatılırken gözde kontak lens bulunmamalıdır.

• Topikal oküler tobramisinin sistemik aminoglikozid antibiyotiklerle eşzamanlıuygulandığı durumlarda, toplam serum konsantrasyonunun izlenmesi açısından dikkatliolunmalıdır.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

İlacın araba ve araç kullanma becerisi üzerindeki etkilerine ait bir çalışma yürütülmemiştir. Ancak bütün oküler ilaçlar için olduğu gibi, ilaç verildiğinde geçici bir görme bulanıklığı sözkonusu olursa, hastanın araba sürmeye veya makine kullanmaya başlamadan önce görmesitekrar netleşene kadar beklemesi gerekir