LOTEBRA göz damlası 1 adet 5ML Farmasötik Özellikleri

Abdi İbrahim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Disodyum Edetat Gliserin Tiloksapol Povidon K-90 Benzalkonyum Klorür %50 Sodyum Hidroksit Sülfürik Asit Enjeksiyonluk Su

6.2. Geçimsizlikler

Geçimsizlik çalışmaları yapılmamış olduğu için, bu tıbbi ürün diğer tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.

6.3. Raf ömrü

Açılmamış ürün için raf ömrü 24 aydır. Ürün şişenin ilk açıldığı tarihten sonra 30 gün içinde kullanılıp, atılmalıdır.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında, dikey konumda saklanmalıdır. Dondurulmamalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Karton kutuda, vidalı kapak içeren 5 ml kendinden damlalıktı LDPE şeffaf şişe

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri’ne uygun olarak imha edilmelidir.