LOSEC 40 mg 1 flakon Kullananlar

AstraZeneca Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

2.LOSEC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LOSEC'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer omeprazole veya Losec Enjektabl içeriğindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlılığınız varsa

• Eğer diğer proton pompası inhibitörlerine karşı alerjiniz varsa

LOSEC'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Aşağıdakilerden birini fark ederseniz:

- Losec Enjektabl ile tedavi sırasında ağrı veya hazımsızlık meydana gelmesi durumunda

- Kontrolünüz dışında belirgin kilo kaybı oluşması durumunda

- Kan veya gıda kusmaya başlamanız durumunda

- Dışkının siyah olması (melena) veya kanlı olması halinde DERHAL doktorunuza başvurunuz.

• Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız:

- mantar enfeksiyonlarını önlemeye yönelik ilaçlar (itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol), anksiyete ilacı (diazepam), sara (epilepsi) ilacı (fenitoin), kan pıhtılaşmasını önleyici ilaç (varfarin veya diğer vitamin K blokörleri) ve organ nakli hastalarında kullanılan ilaç (takrolimus)

- Omeprazolün, HIV tedavisi için kullanılan atazanavir ve nelfinavir gibi bazı ilaçlarla eş zamanlı kullanılması önerilmez.

- Ciddi karaciğer problemleriniz mevcutsa, doz azaltma yoluna gidilebileceğinden Doktorunuza söyleyiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Losec Enjektabl'ı kullanmaya başlamadan önce, doktorunuzu hamile olduğunuz veya hamile kalmayı planladığınız konusunda bilgilendiriniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Losec Enjektabl'ı kullanmaya başlamadan önce, doktorunuza emzirmekte olduğunuzu söyleyiniz.

Araç ve makina kullanımı

Losec Enjektabl'ın araç ve makine kullanımı yeteneğinizi etkilemesi beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

- Losec Enjektabl; mantar enfeksiyonlarını önlemeye yönelik ilaçlar (itrakonazol, ketakonazol, vorikonazol), anksiyete ilacı (diazepam), sara (epilepsi) ilacı (fenitoin), kan pıhtılaşmasını önleyici ilaç (varfarin veya diğer vitamin K blokörleri), midenin boşalmasını hızlandırıcı ilaçlar (sisaprid), HIV tedavisi için ilaç (atazanavir) ve organ nakli hastalarında kullanılan ilaç (takrolimus) ile eşzamanlı kullanıldığında ilaçların etkileri değişkenlik gösterebilir.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkına bilgi veriniz.