LOSEC 40 mg 1 flakon Kullanımı

AstraZeneca Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.LOSEC nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Alışılmış doz günde bir kez 40 mg'dır.

Zollinger-Ellison sendromlu (midede aşırı asit salgılanmasına neden olan bir durum) hastalar için alışılmış doz günde bir kez 60 mg Losec Enjektabl'dır.

Daha yüksek dozlar gerekli olabilir ve doz ayarlaması kişiye özel yapılmalıdır. Verilecek doz doktor tarafından belirlenir.

Uygulama yolu ve metodu

Bir doktor veya hemşire size Losec Enjektabl'ı damar içine yavaş bir şekilde uygulayacaktır.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Losec Enjektabl, 10 mg'dan daha düşük doz kullanılması gereken çocuklarda oral yolla verilebilir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Özel kullanım durumları

Losec Enjektabl, kapsül veya tablet kullanamayan hastalara ve tüp ile beslenen hastalara ağız yoluyla verilebilir.

Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda daha düşük doz kullanılması gerekli olabilir.

Böbrekyetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Eğer LOSEC ENJEKTABL 'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla LOSEC kullanırsanız

LOSEC ENJEKTABL'dan size kullanmanız gerekenden fazlasının verildiğinden şüphe ediyorsanız doktorunuz ile konuşunuz.

Eğer LOSEC ENJEKTABL dozunu almayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.