LOSEC 40 mg 1 flakon Dozu

AstraZeneca Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Losec dozu, Losec dozaj, Losec doz aşımı, Losec uygulama, Losec kullanım şekli, Losec kullanımı, Losec kullanım süresi, Losec açmı tokmu, Losec nedir, Losec ne için kullanılır, Losec nasıl kullanılır, Losec faydaları, Losec etkileri, Losec günde kaç kez, Losec sabah mı akşam mı, Losec fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uygulama şekli

Duedonum ülseri, mide ülseri ve reflü özofajit: Oral yolla tedavi edilemeyen hastalar intravenöz yoldan günde 40 mg omeprazol ile tedavi edilebilirler. Oral tedaviye geçmeden önce genel tedavi periyodu 2-3 gündür.

Zollinger-Ellison sendromu : Doz hastaya göre ayarlanmalıdır. Başlangıç için önerilen doz günde 60 mg olup, daha sık ve daha yüksek dozların kullanılması gerekebilir. Dozun 60 mg’ı geçmesi halinde, dozun bölünerek günde 2 kez verilmesi gerekir.

Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda plazma yarılanma ömrü arttığından günlük 10-20 mg doz yeterli olabilir.

Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Çocuklar: Çocuklarda iv kullanım ile ilgili deneyim sınırlıdır. Yaşlılar:Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Uygulama şekli:

Enjeksiyon

LOSEC 40 mg Enjektabl Flakon intravenöz yoldan yavaş olarak enjekte edilmelidir. Solüsyon yalnızca ambalajında bulunan 10 ml çözücü ile hazırlanmalıdır.
(Başka bir çözücü kullanılmamalıdır).
Hazırlama işleminin hatalı yapılması durumunda renk değişikliği meydana gelebilir. Hazırlama işlemi için paketten çıkan talimatı okuyunuz. Hazırlamadan sonra enjeksiyon en az 2,5 dakikada, dakikada en fazla 4 ml uygulanacak şekilde yapılmalıdır. Solüsyon, hazırlandıktan sonra en fazla 4 saat içinde uygulanmalıdır.

Oral kullanım için çözelti

10 mg’dan daha düşük doz kullanılması gereken çocuklarda ve entübe hastalarda Losec Enjektabl, oral yolla kullanılabilir.

Doz aşımı ve tedavisi

İntravenöz yoldan 270 mg/gün’e ve üç günlük bir periyotta 650 mg’a kadar olan dozlar, doza bağımlı hiçbir yan etkiye neden olmadan, klinik çalışmalarda kullanılmıştır.