LIMITEN 80 mg 98 film tablet {Inventim} Kontrendikasyonları

İnventim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Limiten Kontrendikasyonları, Limiten Sakıncaları, Limiten etkileri, Limiten alerji, Limiten kullanım alanları, Limiten zararları, Limiten belirtileri, Limiten kullanım süresi, Limiten kullanım şekli, Limiten etken maddesi bilgilerini içerir.

Kontrendikasyonlar

Valsartan, hidroklorotiyazid, diğer sülfonamidler veya LİMİTEN PLUS’ın içerdiği diğer maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık.

Şiddetli karaciğer bozukluğu, safra sirozu ve kolestaz.

Anüri, şiddetli böbrek yetersizliği (kreatinin klerensi <30 ml/dakika).

Tedaviye cevap vermeyen hipokalemi, hiponatremi, hiperkalsemi ve semptomatik hiperürisemi.

Gut hastalığı.