LIMITEN 80 mg 98 film tablet {Inventim} Dozu

İnventim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Limiten dozu, Limiten dozaj, Limiten doz aşımı, Limiten uygulama, Limiten kullanım şekli, Limiten kullanımı, Limiten kullanım süresi, Limiten açmı tokmu, Limiten nedir, Limiten ne için kullanılır, Limiten nasıl kullanılır, Limiten faydaları, Limiten etkileri, Limiten günde kaç kez, Limiten sabah mı akşam mı, Limiten fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uygulama şekli

Pozoloji:

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde önerilen LİMİTEN PLUS dozu, günde 1 film kaplı tablettir.

Klinik olarak uygun olduğunda 80 mg valsartan /12.5 mg hidroklorotiyazid veya 160 mg valsartan/12.5 mg hidroklorotiyazid ya da 320 mg valsartan/12.5 mg hidroklorotiyazid kullanılabilir. Gerektiğinde 160 mg valsartan/25 mg hidroklorotiyazid veya 320 mg valsartan/25 mg hidroklorotiyazid kullanılabilir. Maksimal antihipertansif etki. 2-4 hafta içerisinde görülür.

Uygulama şekli:

Ağızdan kullanım içindir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

). Safra kökenli olmayan, kolestazm eşlik etmediği hafif-orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozaj ayarlanmasına ihtiyaç yoktur (Bkz. Bölüm

Pediyatrik popülasyon:
LİMİTEN PLUS’m çocuklardaki güvenirliliği ve etkinliği gösterilmemiştir.

Doz aşımı ve tedavisi

LİMİTEN PLUS ile doz aşımı konusunda herhangi bir deneyim olmamakla birlikte, bu gibi vakalarda beklenecek başlıca belirti bilinç bulanıklığı, dolaşım kollapsı ve/veya şoka yol açabilen belirgin hipotansiyondur. Eğer hasta ilacı yeni almışsa kusturulmalıdır. Aksi taktirde intravenöz yoldan serum fizyolojik infüzyonu uygulanır.

Valsartan plazma proteinlerine güçlü bir şekilde bağlandığından, hemodiyaliz yoluyla vücuttan uzaklaştırılamaz, hidroklorotiyazid ise diyalizle vücuttan uzaklaştırılabilir.